Farliga ämnen

Uppdaterades
Kemikalieskyltar

● Bensin, diesel och eldningsolja
är några av de farliga ämnen
som det finns mycket av i samhället.
Om de här ämnena kommer ut
i vårt dricksvatten
kan det bli väldigt farligt för samhället.

Det här är också ämnen
som det finns mycket av i samhället och som är farliga om de kommer ut i miljön:

● Ammoniak
Ammoniak används för att tillverka plast
och till konstgödsel.
Ämnet påverkar slemhinnorna i kroppen.

● Etanol
Etanol används som bränsle och som lösningsmedel.
Ämnet är farligt för att det brinner lätt.

● Gasol
Gasol är en gas som används som bränsle
i industrin och i hushållet,
till exempel till grillar.
När den blandas med luft kan den explodera.
Gasol transporteras i flaskor eller i stora tankvagnar.

● Syror
Många syror är frätande.
Syror används bland annat
när vi tillverkar läkemedel
eller framställer metall.