Samhällets beredskap för kemikalieolyckor

Uppdaterades
Den kommunala räddningstjänsten rycker ut vid en kemikalieolycka.

Industrier som använder
eller tillverkar farliga ämnen
måste arbeta så att de minskar risken för olyckor.
Om en olycka ändå händer
ska industrierna ha en plan för
hur räddningsinsatserna ska gå till.

Om en olycka händer
har räddningsledaren från räddningsinsatsen
ansvar för att informera allmänheten
och ta hand om räddningsarbetet.

Om olyckan händer på havet
eller om den påverkar områden utanför kommunen
behöver räddningsledaren hjälp
från flera statliga myndigheter.
Kustbevakningen
och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
är exempel på sådana myndigheter.