Avbrott i uppvärmning av hus

Uppdaterades

Det är ofta kallt i Sverige.
Därför måste vi kunna värma upp våra hus.
Det finns olika sätt att värma upp bostäder och andra hus,
till exempel med el, olja, naturgas och fjärrvärme.

Om det blir långa avbrott i uppvärmningen
kan det blir svårt för både dig som person
och för samhället.
Ändå är det den som äger eller tar hand om ett hus
som har det största ansvaret för
att huset fungerar.

Staten och kommunerna har i första hand
ansvar för att rädda liv
och att hjälpa personer som är i nöd.
Staten och kommunerna ska se till
att den viktigaste samhällsservicen fungerar.

Här kan du läsa mer om
vad som händer om det blir ett värmeavbrott.