Batteridriven radio

Uppdaterades

Vid ett elavbrott
är det bra att ha en radio som drivs av batterier
och som inte behöver el för att fungera.
Om du som är privatperson drabbas av teleavbrott
ska du först och främst kontakta din operatör.
Om du och operatören inte kommer överens
ska du kontakta Konsumenternas tele-, tv- och internetbyrå.

Informationen kommer från Post- och telestyrelsen
och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.