Vecka 16 2021

I redaktionens omvärldsbevakning följer vi medier, sociala medier, myndigheter och andra aktörer. Det som publiceras i denna logg är inte alltid bekräftad information från myndigheter, utan är ofta en sammanställning av medieuppgifter. Omvärldsbevakningen sker i första hand för redaktionens interna behov, men publiceras också här för att främja öppenhet och transparens.
Uppdaterades

Söndag 25 april 2021


Omvärldsbevakning 21.00

Protester mot corona-restriktioner planeras

I chattgrupper förbereds just nu nya protester mot Sveriges corona-restriktioner, det skriver Svenska Dagbladet. Den 1 maj planeras ett "första maj-tåg" i Stockholm som en manifestation med målet att samhället ska "öppnas upp" och restriktionerna tas bort.
Kommentar: Stora folksamlingar bryter mot begränsningsförordningen.

Omvärldsbevakning 16.25

Var tredje tackar nej till Astras vaccin på Capio vårdcentral i Stockholm

På Capio vårdcentral i Stockholm är det en av tre patienter som avstår när personalen tar fram en spruta märkt Astra Zeneca, rapporterar Sveriges Radio Ekot. Det kan bli hotfull stämning, säger specialistsjuksköterskan Rebecca Guldberg.
Kommentar: För kännedom. Många känner oro över vaccinet trots att risken för allvarliga biverkningar, enligt bland annat Läkemedelsverket, är mycket liten.

Omvärldsbevakning 12.15

Över 80 döda i brand på covidsjukhus i Bagdad

Syrgastuber har exploderat och startat en brand på sjukhuset Ibn al-Khatib i Bagdad, Irak, rapporterar Göteborgs-Posten/TT. Explosionen utlöstes på grund av fel i lagringen av syrgas. Sjukhuset var utrustat för att ta hand om svårt sjuka covidpatienter. Minst 82 människor har omkommit i branden och 110 har skadats, enligt det irakiska inrikesdepartementets talesperson. 
Kommentar: Många svenskar har anknytning till Irak och personer som befinner sig där.

Omvärldsbevakning 10.10

De flesta regionerna planerar att dela upp fas 4 efter ålder

En majoritet av regionerna planerar för en åldersprioritering när massvaccineringen i fas 4 sätter igång, enligt en kartläggning som SVT Nyheter har gjort. Sveriges Kommuner och regioner, SKR säger till SVT att åldersindelning kommer vara huvudspåret i fas 4 men att en del regioner även överväger att, på vissa platser, vaccinera blandade åldrar, till exempel i glesbygd eller på stora arbetsplatser.
Kommentar: Många undrar hur fas 4 (18-59 år) kommer att gå till. 

Lördag 24 april 2021


Omvärldsbevakning 21.00

Inget att notera.

Omvärldsbevakning 17.30

Gräsbrandsrisken sprider sig norrut

Från söndag varnar SMHI för gräsbrandsrisk för två nya län, Västernorrlands län och Jämtlands län utom fjällen. meddelar P4 Jämtland respektive P4 Västernorrland.
Kommentar: Krisinfo håller ett särskilt öga på rapporter om bränder under gräsbrandssäsongen.

Omvärldsbevakning 15.30

Inget att notera.

Omvärldsbevakning 11.00

Åter grönt ljus för Janssens vaccin i USA

Både den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA och smittskyddsmyndigheten CDC ger grönt ljus för Janssens vaccin i ett gemensamt beslut, efter en rekommendation från CDC:s expertpanel, skriver SvD/TT och SR.
Kommentar: Janssen är tills vidare stoppat i Sverige. Vi följer utvecklingen.

Sabotage mot teststationer i Sörmland

Provtagningsstationer för covid-19 i  Nyköping, Flen och i Oxelösund har utsatts för sabotage, rapporterar P4 Sörmland. Det handlar bland annat om klotter och förstörda informationsskyltar. Regionen har polisanmält.
Kommentar: Sabotaget är ett uttryck för missnöje med pandemipolitiken. Vi följer.

Både stöd och kritik av förslag till förlängd covidlag

Regeringens förslag att förlänga den tillfälliga pendemilagen med fyra månader till sista januari nästa år får stöd av framför allt myndigheter, domstolar och kommuner bland de som lämnat in remissyttranden, skriver  SvD/TT. Flera andra remissinstanser, bland annat JO och JK, anser att det inte nu går att bedöma om lagen behövs i höst eller inte.
Kommentar: För kännedom.

Fredag 23 april 2021


Omvärldsbevakning 20.30

Trygghetslarm ur funktion i flera kommuner

En driftstörning hos en underleverantör till SOS Alarm gör att tusentals trygghetslarm är ur funktion i Luleå, Kalmar och Täby kommuner, skriver SvD. Luleå kommun har satt in extrapersonal och kontaktat alla berörda och erbjuder hembesök, skriver de på sin hemsida. Störningen påverkar cirka 1 600 trygghetslarm runt om i landet.
Kommentar: En allvarlig situation, men så länge den berör få kommuner avvaktar vi eventuell publicering. 

Omvärldsbevakning 16.30

Inget att notera. 

Omvärldsbevakning 13.00

Inget att notera. 

Omvärldsbevakning 09.00

Svenskt vaccinbevis kan vara på plats 1 juni

26 juni ska vaccinationsbevis börja användas inom EU för att underlätta resande mellan medlemsländerna. Den svenska tekniska lösningen som kommer att heta Gröna beviset bedöms vara färdig den 1 juni, enligt Myndigheten för digital förvaltning som på regeringens uppdrag tagit fram tjänsten. Det rapporterar Sveriges Radio.
Kommentar: Hett ämne som kan leda till frågor. 

Pfizer ger 86 procents skydd visar studie

Två veckor efter en första dos av Pfizers vaccin mot covid-19 är skyddet omkring 42 procent och en vecka efter andra dosen runt 86 procent. Det visar en ny studie från Region Skåne, rapporterar Sveriges Radio.
- Jag tycker inte siffrorna är helt överraskande. Det är lägre än vissa studier antytt, men det är i nivå med vad andra studier har antytt”, säger Fredrik Kahn, en av forskarna bakom studien som Region Skåne gjort.
Det som forskarna i Skåne studerat är risken för personer mellan 18 och 64 år att infekteras av viruset efter vaccinering, oavsett hur allvarliga symptomen blir.
Kommentar: Skyddseffekten är ett ämne vi följer. 

Behov av praktisk vaccininformation på olika språk

Med hjälp av stora informationinsatser på flera språk ska man öka vaccinationsviljan i utsatta områden. Men det går bara att boka vaccination på svenska på 1177. 
- Det kanske inte handlar om att man inte vill vaccinera sig, utan att man faktiskt inte vet hur man gör, säger Suzan Hourieh Lindberg, vd och medgrundare av kommunikationsbyrån The Social Few till Dagens Nyheter
Den information som i dag finns på 1177 på andra språk än svenska är mer övergripande. Det som saknas är konkret information om hur man bokar vaccinationen rent praktiskt, menar hon.

Torsdag 22 april 2021


Omvärldsbevakning 20.30

SOS Alarm hade driftstörning på kvällen

Aftonbladet rapporterar om en driftstörning som berörde SOS Alarm under kvällen, där problemet senare löstes. Den tjänst som påverkades var SMS112, som berör döv, tal- eller hörselskadade.
Kommentar: vi fick en fråga om det i sociala medier.

Förfalskade vaccin

BBC rapporterar om vaccin som bedöms vara förfalskade, som hittats i Mexico och Polen. De skriver också att WHO har varnat för den skada som förfalskade vaccin skulle kunna innebära.
Kommentar: kan orsaka kommentarer.

Omvärldsbevakning 16.00

Restriktioner förlängs på grund av allvarligt smittläge

Regeringen och Folkhälsomyndigheten meddelade att flera restriktioner förlängs till och med den 17 maj med anledning av det rådande smittläget. Det flaggas för belastning på vården, att efterlevnaden inte följs och att antalet avlidna inte minskar längre.
Kommentar: det finns en publicerad nyhet från idag.

Förslag på vistelseförbud, Göteborg

Dagens Nyheter rapporterar att kommunstyrelsen i Göteborg har lagt på förslag att införa vistelseförbud på en del platser, med anledning av smittspridningen. 
Kommentar: för kännedom.

Sverige får låna 200 000 doser vaccin från Norge

DN rapporterar att Norge lånar ut doser av Astra Zenecas vaccin, till Sverige. 
Kommentar: för kännedom.

En första dos har getts till två miljoner svenskar

Sveriges radio skriver att två miljoner svenskar har fått sin första dos vaccinKarin Tegmark Wisell på Folkhälsomyndigheten säger att smittspridningen stabiliserat sig, men på en hög nivå.
Kommentar: för kännedom.

Socialutskottet uppmanar regeringen att pröva andra vaccinvägar

Flera medier, däribland SvD, rapporterar om att socialutskottet pekar på att andra strategier behöver användas för att säkra vaccin till Sverige. Utskottet uppmanar till nya avtal för att få till vaccinleveranserna. Några partier ställde sig bakom socialutskottets ståndpunkt, medan andra menade att det just nu inte finns mer godkänt vaccin att tillgå.

SMHI:s förnyade vädervarningssystem kommer införas i oktober

SMHI skriver att de först i oktober kommer att införa ett förnyat vädervarningssystem, där man i dagsläget genom sluttester stött på problem av teknisk karaktär. 
Kommentar: vi delade SMHI:s information i våra sociala kanaler, Facebook och Twitter.

Omvärldsbevakning 12.30

Inget att notera.

Omvärldsbevakning 08.30

Inget att notera.

Onsdag 21 april 2021


Omvärldsbevakning 20.15

Ny rapport kopplad till pandemin

DN skriver om en rapport som tagits fram av MSB, där fokus handlar om kunskap kring konspirationsteorierMikael Tofvesson, chef Enheten för skydd mot informationspåverkan på MSB, uttrycker en oro för vad konspirationsteorier kan leda till, inte enbart ur ett vaccinperspektiv utan också i stort. Som exempel anges riksdagsvalet eller andra viktiga framtida händelser som kan påverkas. Andreas Önnerfors, professor i idéhistoria, har skrivit rapporten som heter: "Konspirationsteorier och covid-19: mekanismerna bakom en snabbväxande samhällsutmaning".
Kommentar: för kännedom.

Omvärldsbevakning 16.30

Vårdsituationen med anledning av covid-19

Flera medier rapporterar om vårdsituationen i landet, bland annat SVT. Regeringen och Socialstyrelsen sammankallade till presskonferens, där socialminister Lena Hallengren underströk vikten av att efterleva de restriktioner som finns och kommenterade att det finns ett vårdtak som alla behöver ta hänsyn till. Socialstyrelsens Olivia Wigzell exemplifierade med statistik över hur läget är och även hon menade att Sverige är i en situation där vården är ansträngd.

Sveriges Radio rapporterar att Uppsala nått sitt maxtak och att regionen behöver skicka IVA-patienter till andra regioner.
Kommentar: för kännedom.

Hårdare väder väntas

SVT rapporterar om snö och hårda vindar och hänvisar till att SMHI utfärdat klass 1-varningar i flera län.
Kommentar: för kännedom.

Omvärldsbevakning 13.15

Nytt fall över 65 år som fått komplikationer av Astra Zenecas vaccin

Flera medier, bland annat Sydsvenskan rapporterar om en kvinna som är över 65 år och fått koagulationsrubbning.
Kommentar: med anledning av gårdagens nyhet kan det skapa frågor. 

Folkhälsomyndigheten förtydligar vaccinationsprioriteringarna

Folkhälsomyndigheten skriver att det handlar om personal inom hälso- och sjukvård, där det handlar om att skydda patienter som riskerar svår sjukdom och dör, där myndigheten vill ge ett indirekt skydd genom att personal inte ska kunna föra smittan vidare.
Kommentar: för kännedom.

Stor smittspridning i Thailand, påverkar svenskars resor

Göteborgsposten skriver att smittspridningen i Thailand är stor, samtidigt som många svenskar bokat resor till vintern dit.
Kommentar: kan komma frågor.

MSB har fattat beslut om helikoptrar i beredskap

Hög brandrisk i delar av södra Sverige, därför har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tagit beslut om helikoptrar, som ska finnas redo från och med onsdag 21 april klockan 14.00 till fredag 23 april klockan 14.00
SMHI rapporterar om gräsbrandsrisken.
Kommentar: för kännedom.

Skåne ska hjälpa till i andra regioner, covid-19

Region Skåne förbereder sig för att kunna hjälpa andra regioner med IVA-sjukvård. Det skriver bland annat P4 Kristianstad.
Kommentar: vårdsituationen har rapporterats som ansträngd.

Omvärldsbevakning 08.55

Inget att notera.

Tisdag 20 april 2021


Omvärldsbevakning 20.15

Möjlig koppling mellan blodproppar och Janssens vaccin

Läkemedelsverket meddelar att EMA har kommit fram till att blodpropp i kombination med låga halter av blodplättar bör anges som en mycket sällsynt biverkning för Janssens covid-19-vaccin, men nyttan med vaccinet överväger risken för biverkningar.
Kommentar: Vaccinet är fortfarande pausat i Sverige. 

Nya rekommendationer för Janssen kan komma nästa vecka

Nästa vecka väntas Folkhälsomyndigheten ge nya riktlinjer för Janssens vaccin efter att EMA hittat ett möjligt samband mellan doserna och sällsynta blodrubbningar, rapporterar Dagens Nyheter
Kommentar: För kännedom.

Större risk att dö utan Astra Zenecas vaccin

Enligt matematikern Tom Brittons beräkningar är risken för 65+ att dö av corona ungefär tio gånger större än risken att dö av den biverkning som vaccinet misstänks kunna orsaka. Detta rapporterar SVT NyheterFör den som är rädd att dö är det en ologisk handling att tacka nej till Astra Zenecas vaccin, menar professorn i matematik. 
– Jag har räknat på vad det innebär om man avstår Astras vaccin och väntar en månad för få vaccin från en annan tillverkare, jämfört med risken att drabbas av sjukdomen med blodplättar som Astras vaccin skulle kunna leda till. Med tanke på den stora smittspridning vi har i Sverige är det otroligt mycket större risk att dö i corona, ungefär tio gånger större, än risken är att dö av biverkningen från vaccinet, säger Tom Britton.
Kommentar: Flera regioner har rapporterat om rädsla för vaccinet och att många tackar nej till det. 

Omvärldsbevakning 15.35

Astra Zenecas vaccin ska fortsatt ha åldersgränsen 65 år

Rekommendationen att personer under 65 år inte ska vaccineras med Astra Zenecas vaccin Vaxzevria kvarstår, meddelar FolkhälsomyndighetenPersoner under 65 år som har fått en dos med Astras Zenecas vaccin kommer att få annat vaccin i dos två.
Kommentar: Pubilcerat nyhet och delat på Facebook och Twitter. 

Omvärldsbevakning 12.30

Inget att notera.

Omvärldsbevakning 08.55

Antal patienter som vårdas på IVA ökar

Fler medier, däribland Sydsvenskan, rapporterar om ökning av fall på IVA, och det är fler inläggningar än den period som var värst i vintras och andra vågen. Samtidigt minskar antalet fall som dör, där anledningen verkar vara vaccineringarna.
Kommentar: patienter på IVA , med anledning av covid-19, ökar, men dödligheten minskar. Kan uppkomma diskussioner.

Nytt läkemedel mot covid-19 snabbutreds

Ett nytt läkemedel som enligt studier minskar risken för sjukhusinläggning med 85 procent, utreds av EMA där man eftersträvar ett snabbt resultat och rekommendation, skriver Sydsvenskan.
Kommentar: följer utvecklingen.

Högre risk för män att dö i covid-19

En studie från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin visar att risken att dö av covid-19 är fyra gånger högre för män än för kvinnor, rapporterar Sveriges Radio.
Kommentar: för kännedom.

Måndag 19 april 2021


Omvärldsbevakning 20.25

Patienter ratar Astra Zenecas coronavaccin

Oron kring Astra Zenecas vaccin har de senaste dagarna vuxit på olika håll i landet – och i flera regioner ratar nu patienter vaccinet, skriver SVT NyheterEn del patienter avbokar sin tid i förväg då de inser att det är Astra-vaccinet de ska få, och andra vänder i dörren vid själva vaccinationsplatsen. Enligt överläkaren Johan Styrud har Region Stockholm tvingats kasta hundratals doser med Astra Zenecas vaccin varje dygn efter att patienter tackat nej till vaccinet och man inte lyckats hitta en ny person som kan vaccineras innan dosen måste kasseras.
Kommentar: Kan leda till diskussioner i våra sociala medier. 

UD avråder från resor till Tchad

Med anledning av säkerhetsläget i landet avråder UD från alla resor till Tchad. Beslut om avrådan togs den 19 april 2021. Avrådan gäller tills vidare.
Kommentar: Delat UD Resklar:s inlägg på Facebook.

Omvärldsbevakning 15.40

Stor gräsbrand med spridningsrisk i Vara

Polis och räddningstjänst har larmats till Skarstad i Vara kommun med anledning av en större gräsbrand, rapporterar Aftonbladet. Enligt polisen brinner cirka 100 kvm gräs och spridningsrisken är stor till skog och byggnader i närheten.
Kommentar: Det råder stor risk för bränder i det torra fjolårsgräset i snöfria delar av Sverige.

Vägledningen om antigentester för covid-19 har uppdaterats

Antigentester för covid-19 kan användas som ett komplement till PCR-testning i syfte att öka testkapaciteten eller vid screening, meddelar Folkhälsomyndigheten. I den uppdaterade vägledningen beskrivs fler användningsområden och screening på arbetsplatser lyfts fram som ytterligare ett verktyg i arbetet med att begränsa smittspridningen.
Kommentar: Många arbetsplatser har infört antigentester för att upptäcka smitta.

EMA:s säkerhetsrapport: nyttan med coronavaccinerna större än risken för biverkningar

Månadens säkerhetsrapporter för tre av de godkända vaccinerna mot covid‍‍-‍19 publicerades idag av EMA. För alla vaccinerna bedöms nyttan vara större än risken för biverkningar. 
Kommentar: För kännedom. 

Omvärldsbevakning 12.30

Vaccineringen bryter de höga dödstalen i Sverige

DN skriver att vaccineringen i Sverige tycks bryta de tidigare höga dödstalen, där Sverige ligger på plats 24 av 30. Samtidigt skriver man att vaccineringen rullat ut långsammare än hos europeiska grannar.
Kommentar: För kännedom.

Hot om skjutning på skola i Partille

SVT skriver om en händelse i Partille, där hot hittats på skrivna lappar i ett köpcentrum. Hotet handlar om att verkställa en skolskjutning i Lexby skola. En förundersökning som gäller grovt olaga hot har påbörjats.
Kommentar: Det kan komma frågor på detta.

Belastning på vården i Stockholm

Mammografin på Södersjukhuset har drabbats av ett större utbrott av covid-19, skriver Aftonbladet. Hälften av personalen är sjuka, så de närmaste veckornas besök måste skjutas upp. Även på Karolinska sjukhusets intensivvårdsavdelning larmas om personalbrist, rapporterar SVT.
Kommentar: På temat belastningen på vården.

Omvärldsbevakning 08.30

Inget att notera.