Vecka 17 2021

I redaktionens omvärldsbevakning följer vi medier, sociala medier, myndigheter och andra aktörer. Det som publiceras i denna logg är inte alltid bekräftad information från myndigheter, utan är ofta en sammanställning av medieuppgifter. Omvärldsbevakningen sker i första hand för redaktionens interna behov, men publiceras också här för att främja öppenhet och transparens.
Uppdaterades

Söndag 2 maj


Omvärldsbevakning 20.30

Inget att notera.

Omvärldsbevakning 16.30

Storbritanniens smittoläge förbättrat

DN rapporterar om minskningar i smitta för Storbritannien, där man i nuläget har 23,6 fall per hundratusen. Den fas som landet nu är i kallas för "endemisk" och experter hoppas att Sverige ska gå samma väg. DN uppmärksammar också att Storbritannien är det land i Europa som kommit längst i vaccineringen.
Kommentar: vi följer utvecklingen.

Omvärldsbevakning 13.15

Högsta antalet smittade, för Indien

BBC rapporterar att Indien under ett dygn hade 400 000 nya smittade och att dödssiffran för ett dygn var 3689 personer. Sveriges radio skriver att Australien förbjuder resenärer från Indien.
Kommentar: Indiens situation har uppmärksammats under en tid, där bristen på syrgas och andra behov varit i fokus. Vi följer.

Smäll i galleria i Stockholm

Göteborgsposten skriver om en hög smäll som ägt rum i en butik i Kista galleria i Stockholm, ingen har kommit till skada.
Kommentar: vi följer.

Ökat tryck på Thailändsk vård

Sveriges radio uppmärksammar att Thailand i dagsläget har en tuff situation i vården, på grund av covid-19. Den senaste månaden har landet rapporterat höga antal smittade och döda. De patienter som behöver andningshjälp har ökat markant.
Kommentar: Thailand är ett resmål för svenska resenärer.

Omvärldsbevakning 10.30

Ökad smitta bland barn och unga

SR Ekot har genomfört en enkätundersökning där smittspårningsenheterna fått komma till tals kring hur smittspridningen ser ut. Det tycks finnas en ökad smitta av covid-19 bland barn och ungdomar. Även arbetsplatser har en ökad smitta enligt enkätsvaren.
Kommentar: vi följer.

Lördag 1 maj


Omvärldsbevakning 21.30

Många försöker ta sig in i Sverige med falska covidtest

Närmare femtio personer har avvisats vid gränsen när de försökt resa in i Sverige med falska covid-intyg, meddelar SR. Samtliga är polisanmälda för att ha uppvisat falska uppgifter och förundersökningar har inletts. Ett falsk intyg kostar enligt polisen mellan 1 000 och 2 000 svenska kronor för utländska resenärer.
Kommentar: Väcker frågor i sociala medier.

Omvärldsbevakning 16.30

Polisen löser upp coronademonstration i Stockholm

Hundratals personer uppskattades vara på plats på Norra Bantorget klockan 14 när demonstrationen inleddes, rapporterar SVT Nyheter. Redan sex minuter efter start beslutade polisen att upplösa sammankomsten. Arrangörerna bakom demonstrationen anser att restriktionerna för minskad smittspridning begränsar individens frihet och kränker medborgares rättigheter.
Kommentar: En liknande demonstration hölls den 6 mars. Kan ge upphov till kommentarer i våra sociala medier. 

Omvärldsbevakning 13.00

Inget att notera.

Omvärldsbevakning 10.15

Demonstration mot coronarestriktioner planeras

En demonstration mot coronarestriktioner planeras i Stockholm idag, rapporterar Svenska Dagbladet. Demonstrationen väntas locka långt fler deltagare än gränsen på åtta personer. I videoklipp beskriver arrangörerna det som en strategi att vara många för att försvåra för polisen att stoppa dem. Mellan klockan 12.30 och 17.00 på lördagen ställer Stockholms lokaltrafik in tio busslinjer mellan Norra bantorget och Kungsträdgården där marschen väntas gå.
Kommentar: Bra att känna till om frågor uppstår. 

Fredag 30 april


Omvärldsbevakning 20.15

Studenter samlades i Linköping

Aftonbladet rapporterar om en samling studenter, mellan 300-400 som samlades med anledning av Valborg. Polisen skingrade folksamlingen som ansågs vara en allmän sammankomst. Idag får man max vara 8 personer på en allmän sammankomst.
Kommentar: Östergötland har nyligen gått ut med information om "personlig lockdown" på grund av smittspridningen.

Utlandsfödda vaccineras inte i samma omfattning

Sveriges radio rapporterar om statistik från Folkhälsomyndigheten, som pekar på att i jämförelse med övriga befolkningen så vaccineras färre utlandsfödda. En anledning som anges är att de nås av felaktig information på sociala medier som gör att denna grupp väljer att avstå, menar hälsoinformatören Arafay Makal.
Kommentar: vi följer.

Omvärldsbevakning 16.00

Förslag: lättnader för utomhusarrangemang

DN rapporterar att Regeringen vill lätta upp och tillåta 500 personer vid utomhusarrangemang, där anvisade platser är ett krav. Dessutom behöver smittspridningen vara tillräckligt låg.
Kommentar: vi följer

Inresanden slarvar med karantän

I DN uppmärksammas att människor som ska sitta i karantän efter inresa till Sverige, inte gör det. Det är regionerna som flaggar för att det inte sköts som det ska.
Kommentar: kan uppkomma kommentarer eller frågor.

Omvärldsbevakning 11.50

Svårt sjuka patienter flyttas till andra regioner

Den ojämna belastningen inom vården i landet gör att svårt sjuka intensivvårdspatienter nu dagligen flyttas, rapporterar Sveriges Radio Ekot
Kommentar: Trots att det totala antalet Iva-vårdade med covid-19 sjunker är trycket fortfarande högt i flera regioner. 

Vaccinprognosen justeras

Regeringen meddelar att den tidigare vaccinprognosen har ändrats. Prognosen är nu att alla som ska erbjudas vaccin ska ha erbjudits minst en dos senast den 5 september. Att vaccinmålet har flyttats fram beror främst på att Janssens vaccin fortfarande är pausat. 
Kommentar: Om frågor uppstår. 

Omvärldsbevakning 08.00

Uppdatering av riskgrupper

Socialstyrelsens lista över riskrgrupper som löper högre risk att drabbas av allvarlig sjukdom vid insjuknande i covid-19 har uppdaterats med personer med bipolär sjukdom eller schizofreni. Även stroke läggs till listan över riskgrupper.
Kommentar: För kännedom, vi ser över vår sida om riskgrupper.

Torsdag 29 april


Omvärldsbevakning 19.30

Barn födda av covidsjuka mammor inte mer sjuka än andra

En studie som gjorts på nästan alla barn som fötts i Sverige under pandemin visar att covidviruset inte ökar risken för barnen, meddelar SR. Av 2 323 barn som fötts av mammor som haft corona hade bara 21 smittats av viruset, troligen efter förlossningen. Nio av dessa barn behövde vård, dock av andra orsaker än corona. Studien har publicerats i medicintidskriften Jama.
Kommentar: Det har tidigare varit oklart hur mamman riskerar smitta sitt nyfödda barn. Däremot är det känt att det finns en förhöjd risk för mamman att bli svårt sjuk och behöva intensivvård.

Omvärldsbevakning 16.25

Plan för att öppna Sverige tas fram

Regeringen tar fram en plan för att stegvis ta bort restriktionerna, skriver DN. Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag att ta fram tydliga indikatorer för när och hur Sverige kan gå tillbaka till normalläge. Redovisning ska vara klar den 12 maj.
Kommentar: En efterlängtad nyhet som låter ana ett slutdatum.

Omvärldsbevakning 12.30

Inget att notera.

Omvärldsbevakning 08.00

Brittisk studie: vaccin halverar risken att smittas i hemmet

En ny brittisik studie visar att covid-19-vaccinerna inte enbart skyddar mot sjukdom, de minskar också risken att smittan förs vidare till andra personer, rapporterar SVT Nyheter. Det är en effekt som tidigare inte varit helt klarlagd. Enligt studien är sannolikheten för att vaccinerade personer ska föra smittan vidare mellan 38-49 procent lägre, jämfört med personer som inte är vaccinerade. Studien beskrivs som en stor framgång, även om den ännu inte gått igenom vetenskaplig granskning.
Kommentar: Intressant resultat som kan komma att diskuteras i sociala medier.

Biontech: Europa når flockimmunitet i sommar

Biontechs grundare och vd Ugur Sahin räknar med att Europa uppnår flockimmunitet i slutet av sommaren. Han säger att vaccinet som Biontech och Pfizer utvecklat är effektivt mot alla aktuella mutationer av coronaviruset, skriver Sveriges Radio Ekot.
Kommentar: Vi följer rapporteringen om vaccinen och vaccinationerna.

Regioner: svårt att motivera äldre att vaccinera sig

Vaccinationerna rullar på i regionerna men en del svårigheter har också uppstått, rapporterar Aftonbladet. Region Västernorrland, Jämtland och Dalarna upplever att det är svårt att motivera gruppen 65-70 år att vaccinera sig, eftersom de inser att de kommer att få Astra Zenecas vaccin. I Region Västernorrland är det dessutom få i gruppen 60-64 år som bokat tid för vaccination, trots att de får ett annat vaccin.
Kommentar: Vi får många frågor och kommentarer om Astra Zenecas vaccin i sociala medier.

Onsdag 28 april


Omvärldsbevakning 20.30

Gräsbrandsrisk i 25 distrikt under torsdagen

SMHI varnar för att gräsbrandsrisken under torsdagen är stor på många håll i Götaland och i snöfria delar av Svealand och södra Norrland.

Kommentar: Stor gräsbrandsrisk sammanfaller med valborgsfirandet.

Omvärldsbevakning 16.30

Inget nytt att notera.

Omvärldsbevakning 12.00

Region Jönköping först med att inleda fas 4

Expressen har listat hur och när regionerna inleder fas 4 av vaccinationerna mot covid-19. I sammanställningen framgår att Region Jönköping blir först ut i landet med att inleda fjärde fasen – där alla mellan18 och 59 år kan vaccinera sig. Starten för fas 4 beräknas ske 3 maj.
Kommentar: Vi får många frågor i sociala medier om de olika faserna i vaccineringen. 

Omvärldsbevakning 08.00

EU-parlamentet röstar om vaccinpass

Under dagen röstar EU-parlamentet om vad de så kallade vaccinpassen ska innehålla, rapporterar Sveriges Radio och SVT Nyheter. Gratis coronatester och förbud mot nationella reserestriktioner som exempelvis karantän är saker som kommer att diskuteras. En annan fråga som kommer att tas upp är om det ska räcka med en dos vaccin för att kunna få ett vaccinpass. 
Kommentar: Vi får en del frågor om vaccinpass i sociala medier.

Olagliga självtester för covid-19 säljs på nätet

Självtester för covid-19 säljs olagligt på nätet, rapporterar Svenska Dagbladet. Testerna riskerar att ge falska negativa svar, enligt Läkemedelsverket. Produkterna marknadsförs som CE-märkta snabbtester för privatpersoner och företag men får endast användas av sjukvårdspersonal – inte av privatpersoner.
Kommentar: Bra att känna till. Kan komma frågor om detta i sociala medier.

Tisdag 27 april


Omvärldsbevakning 21.00

Inget att notera

Omvärldsbevakning  16.00

Inget att notera

Omvärldsbevakning 13.00

Ingenting att rapportera.

Omvärldsbevakning 08.35

Bli sjuk när ingen annan blir det

Dödligheten på intensivvårdsavdelningar är störst när belastningen är som högst, alltså när smittspridningen är som störst, enligt GP/TT. Det var alltså inte förbättrade behandlingsmetoder som gjorde så att dödligheten sjönk i somras, utan att färre las in.  

– Om det kommer in många samtidigt, ökar dödligheten. Så om man ska bli sjuk, ska man alltså bli det när ingen annan blir sjuk, säger Thomas Lindén, avdelningschef på Socialstyrelsen.

Kommentar: Bra att känna till i samband med diskussioner om den svenska vårdkapaciteten.

E20 avstängd två dygn

Efter att en lastbil brunnit på E20 mellan Kungsör och Eskilstuna kommer vägen vara avstängd uppemot två dygn. Den behöver undersökas för skador eftersom det var farligt gods som brann, rapporterar SVT.

Kommentar: Ingen åtgärd. Trafiken leds om.

Svenska regioner i smittspridningstopp

Enligt The Economist är svenska regioner 13 av de mest drabbade i Europa vad gäller smittspridning. Högst upp just nu Västernorrland följt av Östergötland, Kalmar, Örebro och Kronoberg. Först på sjätte plats kommer den första icke-svenska regionen Ile de France. Vad gäller dödlighet ligger bland annat polska, ungerska och italienska regioner högt upp på listan medan svenska regioner hamnar rätt långt ner.

Kommentar: Inget nytt egentligen. Svenska storstadsregioner har lägre smittspridning och ingen är med på femton-värst-listan.

Måndag 26 april


Omvärldsbevakning 20.15

Tillåtet att välja Astra Zeneca för de yngre som tidigare fått en första dos

Den som är under 65 år och redan fått en första dos av Astra Zenecas vaccin kan även få sin andra dos av samma vaccin om de särskilt önskar det, meddelar Folkhälsomyndigheten. Rekommendationen att erbjuda mRNA-vaccin som andra dos gäller fortfarande.
Kommentar: Kan ge upphov till frågor från allmänheten. 

Omvärldsbevakning 15.40

Nytt svenskt dödsfall efter vaccinering av Astra Zenecas vaccin

En kvinna i 70-årsåldern, som ska ha varit fullt frisk innan hon vaccinerades med Astra Zenecas vaccin, har avlidit, rapporterar SVT Nyheter. Efter vaccinationen drabbades kvinnan av både blodpropp och låga nivåer av blodplättar och vårdades först på intensivvårdsavdelningen. Sjukhuset har anmält en misstänkt allvarlig biverkan efter vaccinering mot covid-19 till Läkemedelsverket – som nu utreder fallet.
Kommentar: Kan orsaka oro och ge upphov till kommentarer i sociala medier. 

Omvärldsbevakning 12.00

Inget att notera.

Omvärldsbevakning 08.30

Ingenting att rapportera.