Vecka 22 2021

I redaktionens omvärldsbevakning följer vi medier, sociala medier, myndigheter och andra aktörer. Det som publiceras i denna logg är inte alltid bekräftad information från myndigheter, utan är ofta en sammanställning av medieuppgifter. Omvärldsbevakningen sker i första hand för redaktionens interna behov, men publiceras också här för att främja öppenhet och transparens.
Uppdaterades

Söndag 6 juni


Omvärldsbevakning 22.00

Ny studie: vaccinerade skyddas mot alla kända mutationer

Sveriges Radios Ekot rapporterar att nya data nu pekar på att de som vaccinerats mot covid-19 får ett medelgott till starkt skydd mot att insjukna i alla kända mutationer av viruset. Skyddet mot att behöva sjukhusvård eller att avlida i sjukdomen tros vara ännu bättre.
Kommentar: För kännedom då allt fler svenskar nu vaccineras.

Omvärldsbevakning 16.45

Pandemin nästan över i Norge

Enligt Preben Aavitsland, överläkare vid Folkehelseinstituttet, kan pandemin snart räknas som över i Norge, rapporterar Göteborgs-Posten/TT"Här i Norge är pandemin nästan över. Vi kan börja förbereda oss på en vardag där corona har väldigt liten plats i våra liv", skriver Preben Aavitsland. Drygt 60 covidpatienter vårdas just nu på sjukhus i Norge och drygt 20 procent av befolkningen är fullvaccinerad.
Kommentar: Kan ge upphov till kommentarer i våra sociala medier.

Omvärldsbevakning 12.30

Inget att notera.

Omvärldsbevakning 10.00

Inget att notera.

Lördag 5 juni


Omvärldsbevakning 22.00

Inget att notera.

Omvärldsbevakning 18.15

Inget att notera.

Omvärldsbevakning 14.00

En ovanlig variant av coronaviruset, med ursprung i Colombia, har hittats på danska Bornholm, skriver Aftonbladet. Ett 20-tal personer har smittats men enligt smittskyddsmyndigheten Statens Serum Institut, SSI, är utbrottet under kontroll. Det finns tecken på att den colombianska varianten är med smittsam och motståndskraftig mot vaccin, men SSI bedömer inte att varianten är den mest oroande i nuläget. Alla bornholmsbor och personer som besökt ön under pingsthelgen uppmanas att ta ett PCR-test.
Kommentar: Kan väcka frågor med tanke på närheten till den svenska gränsen.

Omvärldsbevakning 10.45

Kraftigt minskad smittspridning i många EU-länder

Smittspridningen har minskat kraftigt i många av EU-länderna de senaste två veckorna, rapporterar DN. Störst är minskningen i Malta, Rumänien och Finland, visar den senaste uppdateringen från den Europeiska smittskyddsenheten, ECDC. När det gäller vaccinationerna rapporterar tidningen att 46,9 procent av EU- och EES-ländernas vuxna medborgare fått minst en dos, 23 procent är fullvaccinerade. Längst har Ungern kommit, där 63 procent har fått minst en dos och 46 procent är fullvaccinerade. I Sverige har 47 procent fått minst en dos.
Kommentar: För kännedom.

Fredag 4 juni


Omvärldsbevakning 20.30

Luftburet stöd hjälper till vid flisbrand i Skutskär

Viktigt meddelande till allmänheten utfärdades i Gävle/Älvkarleby pågrund av en brand i en flishög på Stora Ensos industriområde i Skutskär, enligt SR P4 Gävleborg. Räddningstjänsten begärde och fick stöd av tre helikoptrar i bekämpningen av branden.
Kommentar: Har publicerat och sedan avpublicerat VMA:t på krisinfo. 

Omvärldsbevakning 16.30

Inget att notera.

Omvärldsbevakning 13.15

Dansk smittspridning värre än svensk

Sverige har länge haft fler smittade av coronaviruset än andra nordiska länder men nu har Danmark gått om, enligt siffror från EU:s smittskyddsmyndighet ECDC. Den minskning som vi sett i Sverige syns inte där, rapporterar Göteborgs-Posten.  Folkhälsomyndighetens statsepidemiolog Anders Tegnell säger att svenskar som reser till Danmark bör följa de svenska råden om att hålla avstånd och inte vistas bland många människor. Sverige har fortfarande fler dödsfall i covid. Norges och Finlands smittotal är fortfarande lägre än våra.
Kommentar: Påminnelse om att smittspridning förekommer i andra länder också.

Brittiska tolvåringar kan vaccineras

Storbritannien godkänner att Pfizers vaccin mot covid-19 används på barn från tolv år och uppåt. Detta efter europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s besked, rapporterar Dagens Nyheter.
Kommentar: Folkhälsomyndigheten väntas ge besked om Sveriges linje framöver men vi vet inte när det kommer.   

Omvärldsbevakning 08.30

Ingenting att rapportera.

Torsdag 3 juni


Omvärldsbevakning 20.30

Ökad risk att behöva sjukhusvård av brittiska varianten

Risken att behöva sjukhusvård ökar från två till tre procent om man smittas av den brittiska varianten. Det har Socialstyrelsen kommit fram till i en ny genomgång, enligt SR.
Kommentar: En av de frågor som länge sökt sitt svar.

Omvärldsbevakning 16.30

Inget att notera.

Omvärldsbevakning 12.55

KU: Regeringen har brustit i hanteringen av pandemin

Regeringen har brustit i sin hantering av coronapandemin, på sex olika punkter. Det konstaterar riksdagens konstitutionsutskott i sin årliga granskning, rapporterar DN och flera andra medier. Det är dels i frågorna om utökad testning och smittspårning och besöksförbud på äldreboendena som konstitutionsutskottet anser att regeringen brustit. Även i beredningen av pandemilagen och av snabbpropositioner kopplade till pandemin har KU hittat brister – liksom i regeringens agerande avseende sin coronastrategi, enligt DN.
Kommentar: Kan leda till frågor i våra sociala kanaler. Konstitutionsutskottets granskningsbetänkande finns här.

Omvärldsbevakning 08.25

Inget att notera.

Onsdag 2 juni


Omvärldsbevakning 20.45

Debatt om höstens covid-19 och barn

DN Debatt publicerar en artikel där 26 forskare från Vetenskapsforum Covid-19 framför sina tankar om hösten och covid-19, där man menar att det finns en risk att barn kommer drabbas ifall inte fler smittskyddsåtgärder görs på förskolor och skolor.
Kommentar: Kan orsaka frågor.

Skogsbrand i Sorsele kommun

Sveriges radio rapporterar om en skogsbrand i Grannäs, där helikopter inkallats för hjälp. Det förväntas ett släckningsarbete hela natten.
Kommentar: Vi följer.

Skopande plan används vid skogsbrand i Härjedalen

MSB skriver om skopande plan med anledning av skogsbranden i Härjedalen.
Kommentar: Vi fortsätter att följa utvecklingen av branden i Härjedalen.

Omvärldsbevakning 16.25

Skogsbrand i Härjedalen

Sveriges radio rapporterar om en skogsbrand öster om Ytterhogdal. Två skopande flygplan används för släckningen.
Kommentar: Vi följer.

Brinnande hus i Malmö

Sydsvenskan skriver att det brinner i ett flerfamiljshus i Malmö och de boende har evakuerats.
Kommentar: Vi följer.

Omvärldsbevakning 13.00

Elva sjukhus har anmält coronasmitta
Inspektionen för vård och omsorg har fått in omkring 100 lex Maria-anmälningar med koppling till covid-19. Av dem handlar en tredjedel om smitta i vården eller äldrevården. Detta enligt en granskning som Ekot gjort
Kommentar: Det kan vara bra att veta om ifall vi får frågor.

Bombhot mot Göteborgs tingsrätt
Tingsrätten i Göteborg har polisanmält ett hot som kommit in via mail, om att en sprängladdning ska detoneras utanför byggnaden. Polisen har spärrat av ett område utanför tingsrätten men byggnaden har inte evakuerats, skriver Göteborgs-Posten
Kommentar: Vi följer händelsen för ev påverkan på närområdet. 

SKR avråder regionerna från att utfärda vaccinintyg
Många efterfrågar intyg på att de vaccinerat sig, och det finns en möjlighet för vårdcentraler att utfärda intyg, mot en kostnad för patienten. SKR avråder dock regionerna från att utfärda såna bevis eftersom det inte finns några garantier för att de kan användas i något sammanhang. Det berättar SVT
Kommentar: Många har frågor om intyg om vaccination mot covid-19, så SKR:s avrådan är bra för oss att känna till. 

Omvärldsbevakning 09.00

Inget att notera.

Tisdag 1 juni


Omvärldsbevakning 20.30

Inget att notera.

Omvärldsbevakning 16.30

Folkhälsomyndigheten utreder storleken på publik i juli

Regeringens har gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att utreda om det är möjligt med ännu större publik på sport- eller kulturevenemang, bland annat med hjälp av det nya vaccinationsintyget, rapporterar Sveriges Radios Ekot. Det kan bli aktuellt i juli, i det andra steget med att avveckla restriktionerna. Även andra lättnader ska utredas, bland annat antalet deltagare i motionslopp, att ta bort rådet om munskydd i kollektivtrafiken och att förlänga eller ta bort restriktioner för krogars öppettider, skriver DN.

Kommentar: För kännedom. Kan leda till diskussioner och frågor i sociala medier.

Omvärldsbevakning 13.00

Förtroendet för myndigheter stiger

Förtroendet för regionerna och för myndigheter som hanterar pandemin stiger, enligt DN/Ipsos mätning som publiceras i DN. Efter att förtroendet bland de tillfrågade sjunkit under en period vänder det nu uppåt, enligt undersökningen.
Kommentar: Förtroendet för hanteringen av pandemin kommer fortsätta att uppmärksammas och diskuteras.

Brandrisk i norra Sverige

Det råder risk för gräsbrand i stora delar av norra Sverige, enligt SMHI.
Kommentar: För kännedom.

Omvärldsbevakning 08.15

Nya restriktioner från 1 juni

Flera medier, däribland SvD, rapporterar om de anpassade restriktionerna som träder i kraft idag. Bland annat handlar det om deltagarantal vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.
Kommentar: Vi har publicerat ändringar enligt bekräftad information från svenska myndigheter.

50-åringar på iva

Sveriges radio skriver att det i dagsläget är många 50-åringar bland de som vårdas på iva. Anledningen är att många som är runt 60 eller 70 år nu är vaccinerade. SVT benämner detta som "vaccineffekten".
Kommentar: vi följer utvecklingen.

Klimatpåverkan och dödlighet i Sverige

Aftonbladet rapporterar om en studie som visar att 140 personer dör varje år på grund av värme, dessa dödsfall kan enligt studien kopplas till klimatpåverkan.
Kommentar: klimatfrågan och dess konsekvenser är på sikt en kris att vara uppmärksam på.

Måndag 31 maj


Omvärldsbevakning 20.45

Antalet covid-patienter minskar kraftigt

Antalet patienter som vårdas på iva har halverats under maj månad. Siffrona kommer från svenska intesivvårdsregistret och återges av ett flertal medier, bland andra SR.
Sjukhusinläggningen i stort för covid-19 har också minskat stort, liksom smittspridningen i samhället.
Kommentar: För kännedom. Kan ge upphov till frågor från allmänheten när det gäller restriktioner och rekommendationer.

"Vaccinerade bör få resa fritt inom EU"

EU-kommissionen föreslår att alla som är fullvaccinerade bör undantas från krav på covidtest och karantän vid resor inom EU, rapporterar SR.
Kommentar: Ännu så länge bara ett förslag. Men intresset för resor ökar i takt med att vaccineringen framskrider och det kommer rapporter om minskad smittspridning.

Omvärldsbevakning 17.00

Inget att notera.

VMA Landskrona 15.00

Viktigt meddelande till allmänheten i Landskrona

Ett VMA utfärdades under eftermiddagen på grund av en brand i ett fartyg med skrot i Landskrona hamn. Räddningsledaren uppmanar alla i området där det finns rök att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. Insatsen väntas pågå till kl. 18, enligt SVT nyheter Helsingborg
Kommentar: Publicerar nyhet och inlägg i sociala medier.

Omvärldsbevakning 14.55

Inget att notera.

Omvärldsbevakning 09.20

Inget att notera.