Vecka 32 2021

I redaktionens omvärldsbevakning följer vi medier, sociala medier, myndigheter och andra aktörer. Det som publiceras i denna logg är inte alltid bekräftad information från myndigheter, utan är ofta en sammanställning av medieuppgifter. Omvärldsbevakningen sker i första hand för redaktionens interna behov, men publiceras också här för att främja öppenhet och transparens.
Uppdaterades

Söndag 15 augusti


Omvärldsbevakning 20.00

Inget att notera.

Omvärldsbevakning 14.00

Risk för kraftigt regn i veckan
Under tisdagen och onsdagen finns det risk för stora regnmängder i norra Svealand och södra Norrland, skriver SMHI i dag. 
Kommentar: Följer läget och eventuella varningar. 

Omvärldsbevakning 09.00

Foskning visar att antikroppar finns kvar efter ett år
Av de som blev sjuka i covid-19 för ett år sedan har 80 procent kvar antikroppar mot viruset, skriver SVT. Siffran kommer från Communitystudien bland 2000 anställda på Danderyds sjukhus. Enligt texten hos SVT visar studien att antikropparna skyddar bra mot delta-varianten men har lite sämre skydd mot varianterna från Sydafrika och Brasilien.
Kommentar: För känndom, eftersom vi ibland får frågor om antikroppar och skydd, inte minst i samband med att  media uppmärksammar studier som denna.

Lördag 14 augusti


Omvärldsbevakning 20.00

Inget att notera.

Omvärldsbevakning 14.00

Inget att notera.

Omvärldsbevakning 09.00

Inget att notera.

Fredag 13 augusti


Omvärldsbevakning 20.30

Inget att notera.

Omvärldsbevakning 15.30

Norge ändrar gränsregler mot Värmland och Västerbotten
Från och med måndag inför Norge återigen hårdare gränsregler gentemot Värmland och Västerbotten, skriver Sveriges radio Ekot. Den som inte är fullvaccinerad eller nyligen har haft covid-19 måste testa sig samt sitta i karantän.
Kommentar: Vi får ofta frågor om resor till och från Norge, därför bra att känna till.

Omvärldsbevakning 12.50

Inget att notera.

Omvärldsbevakning 08.10

Smittspridningen tio gånger högre än FHM:s värsta höstscenario

Antalet nya fall per dag är nu betydligt fler än Folkhälsomyndigheten räknade med i sin senaste analys – och är redan över tio gånger fler än det högst beräknade scenariot för hösten, rapporterar Dagens Nyheter
Kommentar: Kan väcka oro i och med att skolorna startar och många återvänder till arbetet. 

Torsdag 12 augusti


Omvärldsbevakning 21.00

Inget att rapportera. 

Omvärldsbevakning 16.30

Tydliga klasskillnader i SL-trafiken under pandemin

Minskningen i kollektivresande under pandemin skiljer sig stort mellan rika och fattiga områden visar en KTH-studie, rapporterar Dagens Nyheter
– Studien visar tydligt att alla inte har slutat att resa lika mycket och att det varierar stort över länet. Det är så tydligt kopplat till klass, det är i fattiga områden som människor inte kan sluta att använda kollektivtrafiken, säger Erik Almlöf, doktorand vid transportforskningslabbet ITRL på KTH.
Kommentar: Något som har diskuterats i våra sociala kanaler under pandemin. Kan ge upphov till fortsatta diskussioner. 

WHO-topp: Labbanställd kan ha utlöst pandemin

Det kan inte uteslutas att coronapandemin startade med en laboratorieanställd i kinesiska Wuhan som smittats vid kontakt med fladdermöss, enligt Peter Embarek som ledde WHO:s undersökningar i Kina i januari då man försökte spåra ursprunget till covid-19. WHO:s experter hittade inte några direkta bevis för att det ursprungliga covidutbrottet kan kopplas till fladdermusforskning i Wuhan, men däremot att det finns vissa omständigheter som kan tala för teorin borde utredas grundligare, säger Embarek. Detta rapporterar Göteborgs-Posten
Kommentar: Kan ge upphov till frågor och kommentarer i våra sociala medier.

Förlängning av covid-19-lagen och serveringslagen

Regeringen föreslår i en proposition att lagen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (covid-19-lagen) och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen förlängs med fyra månader, från och med 1 oktober 2021 till och med 31 januari 2022.
Kommentar: Vi har publicerat nyhet och delat i sociala medier.

Omvärldsbevakning 11.20

Inget att notera.

Omvärldsbevakning 08.15

Universitet väntas återgå till utbildning på plats

De universitet och högskolor som varit stängda under pandemin väntas öppna till hösten, rapporterar Sveriges Radio Ekot. Enligt Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning, planerar alla lärosäten för campusbaserad utbildning under hösten. Varje universitet och högskola fattar sina egna beslut om hur utbildningen i höst ska gå till.
Kommentar: Kan ge upphov till frågor.

Nu kan de som tillfrisknat från covid-19 få covidbevis

Från och med idag kan även de som har varit sjuka i covid-19 de senaste sex månaderna och sedan tillfrisknat, få ett covidbevis, rapporterar Sveriges Radio P4 Kronoberg.
Kommentar: Vi väntar med att uppdatera sajten tills E-hälsomyndigheten har publicerat ny information. 

Onsdag 11 augusti


Omvärldsbevakning 21.00

Regeringen tecknar nytt vaccinavtal

Regeringen skrivit ett förköpsavtal med amerikanska vaccintillverkaren Novavax. Om det nya coronavaccinet godkänns kan 2,2 miljoner doser levereras till Sverige under 2022 och 2023, skriver regeringen i ett pressmeddelande
Kommentar: Lägger in denna på Aktuellt-sidan också. 

Omvärldsbevakning 16.00

SMHI varnar för kraftig åska

SMHI har utfärdat en varning gällande Västernorrlands län, Gävleborgs län och Dalarnas län utom fjällen, som gäller i eftermiddag och i kväll. Det kan bli omfattande och frekvent åska som medför stora störningar i el- och telefontrafiken. Det kan även bli skyfallsliknande regn och hårda vindbyar. 
Kommentar: Vi har delat vår åskfilm i sociala medier och lagt den på sajten.

Bara var tredje kommun har reservvattentäkt

När det regnar kraftigt kan höga flöden föra med sig miljöfarliga utsläpp och andra föroreningar. Om dricksvattnet blir skadat kan det vara avgörande att ha en extra vattentäkt som reserv. Ändå har bara var tredje kommun en sådan, visar en sammanställning från SGU som Dagens Nyheter berättar om.
Kommentar: Bra för oss att veta om. 

Omvärldsbevakning 13.00

Ingenting nytt att notera.

Omvärldsbevakning 08:50

Ingenting nytt att notera.

Tisdag 10 augusti


Omvärldsbevakning 20.30

Länsstyrelser larmar om dålig efterlevnad

Enligt länsstyrelsernas rapporter för vecka 31 ligger smittspridningen på en allmänt sett låg nivå, men samtidigt ökar coronafallen på många håll. Flera länsstyrelser rapporterar också om sämre efterlevnad av de restriktioner som ligger kvar och att allt färre håller avstånd. Länsstyrelsen i Kronoberg meddelar till exempel att "många verksamhetsutövare berättar att besökare tror att det inte finns några restriktioner kvar". 
Kommentar: Ligger i linje med hur vi uppfattar situationen utifrån det vi ser i sociala medier. 

Omvärldsbevakning 16.00

Stora översvämningar i Öregrund

Ett kraftigt regn har översvämmat 50 till 60 fastigheter och bland annat en vårdcentral, rapporterar Sveriges Radio P4 Uppland. Räddningstjänst är på plats med pumpar.
Kommentar: Bra att känna till. Det har regnat kraftigt i området även under helgen.

Ovaccinerade vårdas på sjukhus

Den här veckan vårdas 16 patienter på Sahlgrenska universitetssjukhuset för covid-19, en fördubbling jämfört med förra veckan, berättar Sveriges Radio P4 Uppland. Gemensamt för de vårdade är att de är ovaccinerade. 
Kommentar: Bra att känna till, vi får många frågor och kommentarer om smittspridningen och nyttan av att vaccinera sig.

Fler smittade till Landvetter men få testar sig

Sju av åtta som varit utomlands, landar på Landvetter och insjuknar i covid-19 gjorde inte det frivilliga testet på flygplatsen. Detta enligt en uppskattning av regionen, som DN berättar om. 
Det har funnits exempel på unga människor som kommit direkt från utlandet och utan att testa sig börjat sommarjobba på äldreboende, och där smittat både personal och boende. 
Kommentar: Bra för oss att känna till. Vi har fått många frågor de senaste dagarna om testning på flygplatser. 

Många 16-17-åringar i Stockholm har bokat vaccintider 

När bokningen öppnade för åldersgruppen i går måndag blev i princip alla lediga tider bokade. Det rapporterar DN. 
Kommentar: Intressant för oss att veta hur intresset för vaccinering är i den åldersgruppen.

Omvärldsbevakning 08.30

Inget att notera.

Omvärldsbevakning 11.30

Ingenting nytt att notera.

Måndag 9 augusti


Omvärldsbevakning 20.00

Eskalering i Afganistan leder inte till ny flyktingsituation som 2015

Våldet eskalerar i Afganistan och miljoner människor är på flykt. I en intervju hos Aftonbladet säger dock Migrationsverket att en situation lik den 2015, där många flyktingar anlände Sverige på kort tid, är osannolik eftersom många länder längs vägen har stängda gränser.
Kommentar: Ständig bubblare. 

Många yngre har ännu inte vaccinerat sig

Enligt Sveriges Radio Ekot ligger vaccinationsgraden för gruppen 18-29-åringar mellan 52 och 72 procent, beroende på region. 
Kommentar: Betydligt lägre än för äldre grupper. Oklart vad det beror på, om de prioriterar andra aktiviteter eller är mer vaccinskeptiska än äldre.

Sammanställning av rutiner för vaccination av 16-17-åringar

Dagens Nyheter har gjort en sammanställning av de olika regionernas rutiner för vaccination av 16-17-åringar.
Kommentar: Relevant att läsa igenom för att få samlat grepp om hur det ser ut i de olika regionerna.

Ingen info på flygplats om testning

Sverige Radio P4 Östergötland rapporterar om hur man som resenär från utlandet uppmanas testa sig vid hemkomst - samtidigt som information om detta saknas på Linköpings flygplats, dit många i länet ankommer.
Kommentar: Lokalt exempel apropå tidigare diskussion på redaktionen om att många har frågor om resor och testning och att informationen inte upplevs helt tydlig angående t.ex. var och hur.

Omvärldsbevakning 15.10

Svårare att uppnå flockimmunitet med deltavarianten

Enligt experter gör deltavarianten det svårare att nå flockimmunitet, rapporterar Aftonbladet
– Det är runt 90 procent som kommer att behöva vaccinera sig, säger Tom Britton, matematikprofessor vid Stockholms universitet. 
R-talet för ursprungsvarianten uppskattas till 2,5, medan R-talet för deltavarianten uppskattas vara 5-6. 
Kommentar: Kan orsaka oro hos allmänheten. Vi får många frågor och kommentarer om deltavarianten. 

Handel med falska covidpass avslöjad i Italien

Italiensk polis har nystat upp ett nätverk av försäljning av falska coronacertifikat, rapporterar Göteborgs-Posten. Certifikaten utlovades inom tre arbetsdagar mot en kostnad av motsvarande mellan 150 och 500 euro i kryptovaluta. Den italienska polisen meddelar att man arbetar vidare med att identifiera fler personer bakom nätverket samt köpare av de falska bevisen.
Kommentar: Kan ge upphov till frågor och kommentarer i våra sociala kanaler. 

Omvärldsbevakning 11.25

Risk för stora regnmängder i Västernorrlands län

I eftermiddag och i kväll väntas kraftiga skurar över främst Västernorrland, meddelar SMHI
Kommentar: För kännedom. 

Totalstopp för spårvagnar i Göteborg efter elfel

All spårvagnstrafik i Göteborg står stilla på grund av ett elfel på trafikledningen, rapporterar Svenska Dagbladet. Felet uppstod i samband med en planerad service, uppger Göteborgs spårvägar. Det är oklart hur lång tid det kan ta att avhjälpa felet.
Kommentar: Bra att känna till om vi får frågor.

Omvärldsbevakning 08.15

Inget att notera.