Vecka 33 2021

I redaktionens omvärldsbevakning följer vi medier, sociala medier, myndigheter och andra aktörer. Det som publiceras i denna logg är inte alltid bekräftad information från myndigheter, utan är ofta en sammanställning av medieuppgifter. Omvärldsbevakningen sker i första hand för redaktionens interna behov, men publiceras också här för att främja öppenhet och transparens.
Uppdaterades

Söndag 22 augusti


Omvärldsbevakning 20.45

Inget att notera.

Omvärldsbevakning 15.00

Region Skåne planerar för tredje dos redan i höst

Sveriges Radio lokalt skriver att region Skåne planerar för att ge en tredje vaccindos till vissa riskgrupper redan i höst. Folkhälsomyndigheten har tidigare sagt att det kan bli aktuellt med en tredje dos för vissa under nästa år.
Kommentar: Intressant om de väljer att göra detta före övriga regioner. Kan leda till frågor.

Omvärldsbevakning 08.00

Orkan påväg in mot New York

Orkanen Henri är på väg in mot New York och 40 miljoner människor har mottagit varning om exempelvis höga vattenflöden, översvämningar och omfattande strömavbrott. Det skriver Sveriges Radio Ekot med flera medier. 
Kommentar: Även om turismen till New York och USA inte är som tidigare finns många svenska bofasta i området. 

Lördag 21 augusti


Omvärldsbevakning 20.00

Inget att notera.

Omvärldsbevakning 13.00

Tekniska problem hos Nordea

Under förmiddagen har Nordea haft bekymmer med sin app och nya interbank. En del kunder har inte kunnat logga in och för de som fondsparar ser det ut som att kontona är tömda. Problemen ska bero på tekniska uppdateringar och pengarna kommer synas igen på söndag kväll, rapporterar Ekot med flera.
Kommentar: Skapat oro under dagen.

Tidig ökning av RS-virus

Fler sjukhus i landet hat noterat en ovanligt tidig ökning av RS-virus, ett virus som kan vara besvärligt och i värsta fall farligt för mycket små barn. Enligt TT kan ökningen nu bero på att färre insjuknade förra året (med anledning av covid-restriktionerna) och att vi därmed har färre immuna. 
Kommentar: Kan skapa oro bland nyblivna föräldrar. Bra att känna till.

Botkyrka har lägst andel fullvaccinerade i Stockholm

Aftonbladet har besökt Botkyrka för att undersöka varför såpass många avstår från vaccination:
Kommentar: Lästips för den intresserade.

Omvärldsbevakning 08.00

Kraftig detonation vid flerfamiljshus i Trelleborg

Under natten skedde en kraftig detonation vid ett flerfamiljhus i Trelleborg. Polisen lokalt skriver att det blev skador på entrén och fönstren närmast, men ingen människa ska ha skadats. 
Kommentar: Om frågor dyker upp.

Uppdatering: UD får ta emot många samtal om situationen i Afghanistan

Ingen publicering på Twitter ännu, håller utkik.

Fredag 20 augusti


Omvärldsbevakning 21.00

UD får ta emot många samtal om situationen i Afghanistan

UD Resklar skriver på Facebooksida att man har inrättat ett särskilt krisnummer som är: 08 - 405 19 00. Detta är ett konsulärt nödnummer som man kan ringa om man är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd i Sverige. För Asyl- och migrationsfrågor kontakta Migrationsverket och för övriga frågor kontakta Sveriges ambassad i Afghanistan som nu arbetar från Stockholm.
Kommentar: Inlägget delat på vår Facebooksida.

Regeringen öppnar för covidbevis för större evenemang

Regeringen har inte stängt dörren för att införa krav på vaccinbevis eller negativt covidtest vid större evenemang, rapporterar Sveriges Radio Ekot. - Vi har från regeringen sagt att det inte är omöjligt att covidbevis behövs vid stora evenemang, säger socialminister Lena Hallengren till Ekot.
Kommentar: För kännedom om vi får frågor kring detta.

Intensivt arbete efter skyfallet

Det kraftiga regnfallet i Dalarna och Gävleborg har påverkat både vägar och järnvägar. Trafikverket började inspektera och åtgärda skador på vägar och järnvägar under torsdagen, skriver de på sin webbplats. Förutom att återställa skadade vägar arbetar Trafikverket med att förutse risker som i dagsläget inte är synliga. Vattenflöden kan till exempel ta sig fram under asfalten. Det kan då uppstå en underminering eller slukhål. I nuläget är det svårt att ge en prognos när alla vägar är återställda. 
Kommentar: Vi fortsätter följa utvecklingen av konsekvenserna efter översvämningarna. 

Omvärldsbevakning 15.45

Norge inför karantänskrav för alla svenskar

Norska regeringen har beslutat om inreserestriktioner och krav på karantän för åtta nya svenska regioner. Därmed är ingen svensk region grön på norska coronakartan längre. Ändringen börjar gälla från midnatt natten till 23 augusti. Kravet gäller inte för personer som kan bevisa att de fått två doser vaccin eller haft covid-19 det senaste halvåret, rapporterar SVT
Kommentar: Bra att känna till vid frågor. 

Omvärldsbevakning 11.30

Inget att notera. 

Omvärldsbevakning 09.00

Inget att notera.

Torsdag 19 augusti


Omvärldsbevakning 21.00

Brand i flervåningshus – boende evakuerade

Det brinner i ett flervåningshus i Rinkeby i nordvästra Stockholm. En del av vindsvåningen är övertänd och samtliga boende har evakuerats, rapporterar TT/Aftonbladet och Sveriges Radio P4 Stockholm.  Polisen skriver på sin hemsida att en person har fått vård för lindriga skador och att en förundersökning om allmänfarlig vårdslöshet har inletts.
Kommentar: Följde branden under kvällen. Inget VMA utfärdat i nuläget.

Majoritet av patienterna på iva är ovaccinerade

Antalet patienter som vårdas för covid-19 ser ut att öka, meddelar Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen under torsdagens pressträff, rapporterar DN och flera andra medier.
Av de covidpatienter som skrivits in för intensivvård har närmare 80 procent varit ovaccinerade.
Kommentar: För kännedom.

Gävle Energi varnar för rasrisk vid Gavleån

Gävle Energi varnar allmänheten för att vistas i närheten av Gavleån just nu efter det kraftiga regnet som fallit i länet eftersom det kan vara risk för ras och skred vid ån rapporterar Sveriges Radio P4 Gävleborg.  
Kommentar: Vi fortsätter följa konsekvenserna av översvämningarna i Gävleborg och Dalarna.

Omvärldsbevakning 16.00

Inget att notera.

Omvärldsbevakning 13.00

Inget att notera.

Omvärldsbevakning 08.55

Fortsatta problem på vägarna efter översvämningarna

Det är fortfarande problem med framkomligheten på många vägar både i Gävleborg och Dalarna enligt Trafikverket. Detta förväntas fortsätta under hela torsdagen. Många privata bostäder är också fortsatt drabbade av översvämningar och 100-tals behöver hjälp, rapporterar SR P4 Gävleborg. 
Kommentar: Vi fortsätter följa läget och har uppdaterat vår nyhet.

Risk för förvärrat läge i Gävle

Skyfallen har avtagit, men risken är att de stora översvämningarna i Gävle ännu inte har nått sin kulmen, skriver TT/Svd. – Den kanske är några dagar bort i och med att det kommer vatten inifrån landet, men vi planerar för ett dygn i taget, säger Stefan Pöllä vid Gästrike räddningstjänst.
Kommentar: Vi följer översvämningsläget.

Onsdag 18 augusti


Omvärldsbevakning 19.00

Ny mutation av covid-19 funnen i Uppsala

Sverige Radio P4 Uppland och de flesta andra medier rapporterar att man funnit en ny mutation av covid-19 i region Uppsala. Mutationen ska vara en undervariant av delta och enligt SR lokalt handlar det ännu så länge om sex bekräftad fall. Enligt den vårdpersonal som intervjuas hos SR verkar varianten "ytterst smittsam".
Kommentar: För kännedom ifall frågor uppstår.

Uppdatering: Kraftiga översvämningar i Gävle

Enligt Sveriges Radio P4 lokalt är det mest akuta läget nu över. Problem med vägar och risk för ras kvarstår dock. En positiv nyhet är att vården inte har blivit särskilt påverkad av översvämningarna. Endast två vårdcentraler har påverkats av själva regnet och få har sökt vård med anledning av det. Det rapporterar SR lokalt.
Kommentar: Rensar lite på vår sida, tar bort info om hemtjänst etc. då den gällde för i dag samt info om alternativ till kommunens webbsida då den verkar ha fungerat som normalt under dagen. Har ingen ny info att tillägga i nuläget.

Omvärldsbevakning 13:25

Uppdatering: Kraftiga översvämningar i Gävle

Polisen uppmanar boende i Gävleborgs län att inte ge sig ut i trafiken om man absolut inte måste. Polisen uppmanar också resande att inte åka till Gävleborgs län. Detta på grund av större vattensamlingar och risk för vägras.
Kommentar: Vi fortsätter att följa utvecklingen och uppdaterar vår sida om händelsen.

Omvärldsbevakning 08:30

Kraftiga översvämningar i Gävle

Räddningstjänsten uppmanar allmänheten i Gävleområdet i Gävle kommun att hålla sig hemma och inte bege sig ut på grund av större vattenmängder. Flera viadukter, vägar och byggnader är översvämmade. Även i Dalarna har det varit stora problem med översvämningar.
Kommentar: VMA gick ut via natten och vi publicerade i våra kanaler enligt rutin. Vi har byggt ut nyheten under morgonen och delat i sociala medier. Regnandet väntas fortsätta under dagen. Vi fortsätter följa utvecklingen.

Tisdag 17 augusti


Omvärldsbevakning 21.00

Försiktig återgång till undervisning på plats

När höstterminen börjar är det möjligt för universitet och högskolor att bedriva undervisning på plats enligt Folkhälsomyndigheten. Men myndigheten har rekommenderat en stegvis tillbakagång till närundervisning med hänsyn tagen till eventuell smittspridning, och flera lärosäten verkar lyssna på uppmaningen. Dagens Nyheter har pratat med omkring fem universitet och högskolor som alla avser att bedriva en stor del av undervisningen på distans när terminen börjar. När det gäller vilka som får komma in till campus prioriterar flera högskolor förstaårsstudenter och studenter som behöver göra praktiska moment, enligt DN. Flera lärosäten uppger också att de hoppas att successivt kunna låta fler studenter studera på plats under terminens gång. 
Kommentar: För kännedom om hur återgången till högskolor och skolor fungerar. 

Problem med översvämning vid vattenverk i Skaraborgs län

Kraftigt regn har under dagen orsakat problem vid vattenverket i Grästorp när Mjölån svämmar över och läcker in i vattenverket. Kommunen och räddningstjänsten vallar in vattenverket för att kunna pumpa ut vattnet och berättar för SR P4 Skaraborg att det är en kamp mot klockan.
Kommentar: Vi fortsätter följa utvecklingen när det gäller översvämningar eller andra problem som orsakas av det kraftiga regnväder som väntas. Utöver ovan nämnda nyhet har jag inte hittat något mer om översvämningar i kväll. 

Omvärldsbevakning 16.00

Inget att notera.

Omvärldsbevakning 12.30

Många covidsmittade är fullvaccinerade

Av 311 bekräftade covid-19 fall i Värmland i juli var 35 personer fullvaccinerade, uppger P4 Värmland. Det innebär mer än var tionde fall. Enligt smittskyddsläkare Anna Skogsstam kan dessutom mörkertalet vara stort då många inte tror att de kan bli smittade när de är fullvaccinerade. 
Kommentar: Visar på behovet av att kommunicera kring rekommendationer till fullvaccinerade. 

Omvärldsbevakning 09.00

Medelåldern på IVA har sjunkit drastiskt

Snittåldern bland de som dör av covid-19 har sjunkit från 82 år under pandemin som helhet till 73 år de senaste veckorna. Bland de som vårdats på IVA har medelåldern gått ned från 61 till 47 år, skriver DN/TT. Efter den 1 juni är det främst personer i 40- och 50-årsåldern som fått intensivvårdsbehandling. Minskningen beror på att betydligt fler äldre är fullvaccinerade. 
Kommentar: Inte oväntat men ändå intressant. 

Stora regionala skillnader i vaccinationsgrad bland unga

I region Uppsala har över 70 procent av 16- och 17-åringarna fått vaccin inför skolstarten, medan Region Kronoberg vaccinerat knappt 11 procent. Det visar en granskning av Sveriges Radio. 
K
ommentar: Innebär klart högre risk för utbrott i samband med skolstarten i vissa regioner. 

Måndag 16 augusti


Omvärldsbevakning 20.30

Inget att notera. 

Omvärldsbevakning 16.45

Risk för stora regnmängder i fler län

SMHI har utfärdat risk för stora regnmängder under kommande dygn i ytterligare några län. Nu gäller risken för Hallands län, delar av Kronobergs och Skåne län, Uppsala län, Västmanlands län, Gävleborgs län Västernorrlands län och delar av Dalarnas län. 
Kommentar: Vi fortsätter att följa utvecklingen kring regnrisken. SMHI talar om skyfallsliknande regn på vissa håll. Har lagt upp ett temablock som länkar till våra tips och råd vid översvämningar. Har även gjort inlägg med länk till sidan på Facebook, Twitter och Instagram. 

Skolstarten uppskjuten i Tranås efter covidutbrott

Skolstarten i Tranås kommun har blivit uppskjuten i två veckor på grund av ett coronautbrott bland tonåringar. Utbrottet har skett i samband med fester, läger och idrottsaktiviteter. Beslutet gäller årskurs åtta och nio i grundskolan samt gymnasiet, rapporterar DN/TT.
Kommentar: Vi följer utvecklingen löpande för att kunna bedöma behovet av information.

Omvärldsbevakning 11.20

Inget att notera.

Omvärldsbevakning 08.55

Kaos på flygplats i Kabul

Trängsel och kaos uppstod på landningsbanan på Kabuls internationella flygplats natten till måndag när människor försökte fly från Afghanistans huvudstad, rapporterar SVT Nyheter. Bakgrunden är den oro som talibanernas övertagande av makten i Afghanistan orsakat. 
Kommentar: För kännedom om vi får frågor eller om det drabbar svenskar i området. 

Kraftiga översvämningar i Gävle

Räddningstjänsten uppmanar allmänheten i Gävleområdet i Gävle kommun att hålla sig hemma och inte bege sig ut på grund av större vattenmängder. Flera viadukter och byggnader är översvämmade.