Detta är en gammal händelsesida om Få hela bilden som startade 16 dec 2022

Få hela bilden

Detta är en arkiverad sida om översvämningar i januari 2023. Informationen på den här sidan uppdateras inte längre.
Publicerades

Ursprunglig text:

Just nu pågår en annonskampanj för Krisinformation.se. Kampanjen går under namnet "Få hela bilden" och visas från den 16 december. 

Syftet med kampanjen är att öka allmänhetens kännedom om Krisinformation.se så att fler hittar svenska myndigheters samlade information vid kriser. I en krissituation är välinformerade och engagerade människor en viktig resurs. Är du förberedd bidrar du till att stärka samhällets samlade förmåga att hantera kriser.

Kampanjen kommer att visas på bio och TV, i tidningar och i sociala medier. Kampanjens huvudbudskap, ”Få hela bilden”, syftar på att Krisinformation.se förmedlar samlad krisinformation från alla svenska myndigheter på ett ställe.

Varför gör ni kampanjen just nu? 

Omvärlden är orolig och framtiden går inte att förutse. Vi vill öka allmänhetens kännedom om Krisinformation.se så att fler vet vart de kan vända sig för att få information vid en kris. Att kampanjen går nu beror dock inte på någon särskild händelse. Under mellandagarna är det fler människor som tittar på TV eller går på bio. Det är alltså en period då vi kan nå ut till många för att ge fler människor möjligheten att klara sig bättre i en kris.

Hur hjälper krisinformation mig i en kris?

Krisinformation.se ger en översiktlig bild av krisen och samlar myndigheternas information om händelsen. Här får du veta var du kan få mer information och hur du ska agera som privatperson.

Det finns även råd om hur du kan förbereda dig inför olika händelser, som till exempel översvämningar, stormar eller vattenbrist.

Här kan du läsa mer om Krisinformation.ses uppdrag

Varför har ni strömavbrott som scenario?

Kriser kan uppstå med eller utan mänsklig påverkan. Vi använder strömavbrottet som symbol för båda scenarierna. Till exempel kan extremt väder, som åska eller en storm, orsaka strömavbrott. Men det kan också vara resultatet av en energimarknad ur balans eller en attack från främmande makt.

Kan ni förmedla hela bilden vid en kris?

Vi kan såklart inte garantera att vi vet allt, ens när det kommer till kriser. Vårt uppdrag är att samla alla ansvariga myndigheters information vid en kris och publicera den på Krisinformation.se. I stället för att du ska behöva söka information hos flera olika aktörer, sammanställer vi hela bilden av den myndighetsinformation som finns att tillgå.