Publicerades

Polisen: Begränsade möjligheter till allmänna sammankomster och tillställningar

Regeringen har fattat beslut om att begränsa möjligheten till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Beslutet gäller från och med 12 mars och begränsningen innebär ett maxantal om 500 personer.

Polisen har möjlighet att ställa in eller upplösa en allmän sammankomst eller offentlig tillställning som hålls i strid med regeringens meddelade förbud.

Allmän sammankomst

•    sammankomster som utgör demonstrationer eller som annars hålls för överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild angelägenhet
•    föreläsningar och föredrag som hålls för undervisning eller för att meddela allmän eller medborgerlig bildning
•    sammankomster som hålls för religionsutövning
•    teaterföreställningar, biografföreställningar, konserter och andra sammankomster för att framföra konstnärligt verk
•    andra sammankomster vid vilka mötesfriheten utövas.

Offentlig tillställning
•    tävlingar och uppvisningar i sport, idrott och flygning
•    danstillställningar
•    tivolinöjen och festtåg
•    marknader och mässor
•    andra tillställningar som inte är att anse som allmänna sammankomster eller cirkusföreställningar.

Sammankomster och tillställningar som inte omfattas av förbudet
Privata tillställningar omfattas inte. Det som avgör är om tillställning riktas till allmänheten eller inte. Det innebär att exempelvis privata fester, företagsevenemang, bibliotek, simhallar och liknande inte berörs. Förbudet gäller inte heller för de som vistas i större folksamlingar på till exempel allmänna färdmedel, torg, köpcenter och liknande.

Uppdaterades

Taggar för denna sida: