Detta är en gammal händelsesida om Skogsbranden i Västmanland som startade 31 jul 2014

Skogsbranden i Västmanland

Räddningsinsatsen efter den stora skogsbranden i Västmanland är avslutad. Denna sida användes under händelserna men sidan uppdateras inte längre.
Uppdaterades

Den 31 juli 2014 utbryter en omfattande skogsbrand i Västmanland som skulle bil
den största skogsbranden i Sverige under modern tid. Branden blev en
riksangelägenhet och Länsstyrelsen i Västmanlands län tog efter några dagar över
samordning och ledning av räddningsinsatsen. Först elva dagar senare är branden
under kontroll.

Läs mer hos Länsstyrelsen i Västmanland