Så får du information

En kris är en händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället. Krisen uppstår ofta oväntat och utan förvarning, det är därför viktigt att vara förberedd. Krisberedskap handlar alltså mycket om att förbereda sig på att ta hand om det oväntade.
Uppdaterades

Förutom att vi alla har ett gemensamt ansvar för krisberedskapen, har vi också ett eget personligt ansvar för vår egen och våra näras säkerhet. Samhället har omfattande ansvar för att bland annat el- och telekommunikationer, vattenförsörjning, transporter och sjukvård fungerar. Men ett säkert samhälle förutsätter också att du själv tar ett ansvar. Det kan handla om allt från vardagens olyckor i hem och fritidsmiljö, till större händelser som kan påverka vårt samhälle.

På de här sidorna kan du läsa mer om hur samhällets krisberedskap ser ut och hur du själv kan förbereda dig för en kris.

Allvarliga skador

Här hittar du information från ansvariga myndigheter om hur du kan hjälpa andra som skadat sig eller behöver annat stöd.