Civilt försvar

Det civila försvaret omfattar hela samhället och alla de funktioner som måste fungera även under krig. Det är alltså ingen egen organisation utan inkluderar all samhällsviktig verksamhet.
Uppdaterades
Det civila försvaret ska bland annat kunna stå emot olika påverkanskampanjer från främmande makt.

Civilt försvar handlar om hela samhällets motståndskraft vid krigsfara och krig. Civilt försvar är det arbete som görs av statliga myndigheter, kommuner, regioner, privata företag och frivilligorganisationer.

Det öppna samhället ska försvaras

För att stärka landets försvarsförmåga kan beredskapen höjas. Höjd beredskap är antingen skärpt beredskap eller högsta beredskap. Det senare innebär krig eller omedelbar risk för krig.

Även under extrema förhållanden som krig är det viktigt att bibehålla ett öppet och demokratiskt samhälle med åsiktsfrihet och fria medier.

Dessa grundläggande värden bidrar till att öka befolkningens risk- och krismedvetenhet och försvarsvilja. På så sätt förbättras samhällets förmåga att hålla emot och avvärja påtryckningar från en eventuell motståndare.

Hot mot cybersäkerheten

Det civila försvaret ska också kunna stå emot olika påverkanskampanjer från främmande makt. Påverkanskampanjer kan till exempel vara opinionsbildning i sociala medier som syftar till att få befolkningen att ändra inställning om en konflikt.

Förmågan att hantera hot inom cybersäkerhet är också viktigt. Olika typer av intrång eller sabotage kan allvarligt skada samhällets viktigaste funktioner som elförsörjning och kommunikationer. Felaktig information kan dessutom spridas av en eventuellt fientlig makt.

Skyddsrum

I Sverige finns ungefär 65 000 skyddsrum med plats för cirka sju miljoner människor. Skyddsrummen används i krig och finns i olika typer av byggnader, såsom bostadshus och industrifastigheter. I fredstid kan de användas till annat, exempelvis som cykel- och lägenhetsförråd, men måste kunna göras i ordning till skyddsrum inom 48 timmar om det skulle behövas. 

Var finns mitt närmaste skyddsrum?

MSB:s karta över skyddsrum kan du se alla skyddsrum som finns i Sverige. Skyddsrummen är främst placerade i områden som kan vara svåra att utrymma, till exempel större städer och tätorter. I krig räknas skyddsrummen som allmän plats och vem som helst kan söka skydd i vilket skyddsrum som helst. Du tillhör därmed inget särskilt skyddsrum, utan använder det som är närmast. Om du bor eller befinner dig på ett ställe där det inte finns skyddsrum ska du bege dig till ett annat skyddande utrymme, till exempel en källare eller en tunnel. 

När ska jag gå till ett skyddsrum?

Skyddsrum används bara i krig. Du ska omedelbart bege dig till ett skyddsrum, eller ett annat skyddande utrymme, om ett flyglarm skulle gå. Larmet består av korta tonstötar under en minut. Skyddsrum är bara till för människor. Man får därför inte ta med sig husdjur ner i skyddsrummen. 

Informationen kommer från Regeringen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Läs mer om civilt försvar

  • Höjd beredskap

    Vid krig eller fara för krig kan regeringen besluta om höjd beredskap i hela eller delar av Sverige. Höjd beredskap kan vara antingen skärpt eller högsta beredskap. Om Sverige är i krig råder automatiskt högsta beredskap.

  • Ditt eget ansvar

    Sverige har sedan 1995 totalförsvarsplikt. Den innebär att samtliga svenska medborgare mellan 16 och 70 år kan kallas in för tjänstgöring.