Ditt eget ansvar

Sverige har sedan 1995 totalförsvarsplikt. Den innebär att samtliga svenska medborgare mellan 16 och 70 år kan kallas in för tjänstgöring.
Uppdaterades
Repetitionsövning i Arvidsjaur.

Det finns tre typer av totalförsvarsplikt:

  • Värnplikt inom militären.
  • Civilplikt inom till exempel räddningstjänsten.
  • Allmän tjänsteplikt som bara gäller vid höjd beredskap.

Höjd beredskap är antingen skärpt beredskap eller högsta beredskap. Det senare innebär krig eller omedelbar risk för krig.

Ungdomar mellan 16 och 18 år är undantagna från att bära vapen. Den som vägrar utföra totalförsvarsplikt kan dömas till böter eller fängelse i högst ett år. Vid höjd beredskap är den övre gränsen fyra års fängelse. Arbetsgivare får inte säga upp arbetstagare som genomför sin totalförsvarsplikt. Totalförsvarsplikten kan gälla även de som har dubbelt medborgarskap och är bosatta i Sverige.

Krigsplacering

Vid höjd beredskap ska myndigheterna fortsätta sin verksamhet så långt som möjligt. Den som är anställd kan bli krigsplacerad, vilket innebär en skyldighet att tjänstgöra under höjd beredskap. 

Läs mer om krigsplacering på Plikt- och prövningsverktes hemsida

Här hittar du den arbetsrättsliga beredskapslagen som reglerar arbete under höjd beredskap.

Mönstring och värnplikt

Regeringen har beslutat att återaktivera mönstring och värnplikt. Alla ungdomar ska lämna uppgifter om sig själva till mönstringsunderlaget i samband med sin 18-årsdag. Uppgifterna kan användas som underlag för kallelse till mönstring.

 Information om mönstring och värnplikt på Plikt- och prövningsverkets webbplats

Stort eget ansvar för säkerheten

Är vi starka och friska bör vi räkna med att samhällets resurser vid en krissituation, som höjd beredskap, framför allt kommer att användas för att hjälpa svaga och utsatta människor, till exempel äldre, sjuka och barn. Vi bör också vara medvetna om att vi har ett personligt ansvar för vår egen och våra näras säkerhet. 

Informationen kommer från Regeringen, Försvarsmakten, Plikt- och prövningsverket och MSB.