Viktigt meddelande till allmänheten Det finns 1 meddelanden

Gäller, Flera områden

Viktigt meddelande till allmänheten i Jönköpings län:

Uppdaterad: 25 jun 2024 02:39

Viktigt meddelande till allmänheten i Vaggeryd i Vaggeryds kommun, Jönköpings län. På grund av en brand i avfallsanläggning strax norr om Vaggeryds tätort, med kraftig rökutveckling, uppmanar räddningsledaren alla i området att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. För mer information lyssna på Sveriges Radio P4 Jönköping.

Sveriges Radio

Samhällets ansvar

Ansvaret för krishantering ligger i första hand hos de närmast berörda – den kommun som drabbas och den eller de sektorer av samhället som är inblandade.
Uppdaterades
Allvarliga störningar i godstransporter skulle kunna påverka el och uppvärmning och beröra många aktörer, både myndigheter och privata.

Kommunerna har en central roll vid hanteringen av kriser. Kriser ska hanteras lokalt av dem som är närmast berörda. Men det är inte alltid så lätt att förstå vem som har ansvar vid olika händelser.

Fler blandas in när händelsen växer

När krisen utvecklas blandas andra aktörer in i allt högre grad. Är exempelvis bara en kommun drabbad behöver kanske inte den drabbade kommunen hjälp från länsstyrelsen. Men ju fler kommuner som får problem desto större roll får i allmänhet länsstyrelsen. Växer krisen ytterligare behövs kanske resurser från myndigheter på nationell nivå.

På samma sätt fungerar det inom andra delar av samhället. Man börjar med att hantera krisen i dess omedelbara närhet, samtidigt som det finns resurser beredda på regional och nationell nivå om händelserna blir för omfattande för att hantera på lokal nivå.

Tio beredskapssektorer 

Mot bakgrund av den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde har regeringen beslutat att bygga upp det civila försvaret. Resultatet är 10 beredskapssektorer där 60 beredskapsmyndigheter ingår. Alltså myndigheter med särskild betydelse för samhällets krisberedskap och totalförsvar. Länsstyrelserna i Norrbotten, Örebro, Stockholm, Östergötland, Västra Götaland och Skåne län blir ansvariga för varsitt område.

Tillgången till rent dricksvatten, fungerande elförsörjning och transportinfrastruktur är bara några av alla nödvändiga samhällsfunktioner. Beredskapsmyndigheterna ska ha god förmåga att motstå hot och risker, förebygga sårbarheter, hantera fredstida kriser och genomföra sina uppgifter vid höjd beredskap. Allt för att dessa samhällsfunktioner ska fungera både i vardag och kris. 

Ingen har ensam allt ansvar

Att det inte finns en gemensam organisation som har ansvar för hela landet i alla kriser gör att systemet för krishantering kan verka svåröverskådligt. Men det blir lättare om man har fokus på själva händelsen som utlöser krisen. Ungefär som när man kastar en sten i en spegelblank sjö och ser ringarna på vattnet sprida sig.

Informationen kommer från Sveriges kommuner och regioner (SKR), Länsstyrelserna och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

mer om ämnet

  • Fler berättelser

    Här hittar du fler intervjuer med yrkespersoner som har ett särskilt ansvar i krishanteringssystemet i Sverige.

  • Kommuner

    Grunden för samhällets krisberedskap är kommunerna. Ju bättre de är på att hantera en kris, desto bättre blir hela samhället på att klara kriser.