Trossamfundens insatser vid kriser

Diskoteksbranden i Göteborg 1998, då många ungdomar förolyckades, är en av många svåra händelser där trossamfunden har haft en avgörande betydelse för krishanteringen.
Uppdaterades
Trossamfunden har stor betydelse vid hantering av kriser. Foto: Johan Eklund / MSB

Trossamfunden – oavsett religion eller inriktning – har en stor betydelse för samhället när det inträffar kriser.

Deras erfarenhet att samla människor vid svåra stunder visar sig ha en avgörande betydelse även i vårt sekulariserade samhälle.

Den 1 januari 2000 skiljdes svenska kyrkan från staten. Sverige har också, främst genom invandring, fått en rad nya kyrkor och trosinriktningar.

Men detta har inte minskat trossamfundens betydelse för hanteringen av svåra händelser. Snarare tvärtom. Trossamfund har en unik erfarenhet av att hjälpa folk i kris.

Trossamfunden har haft stor betydelse och har gjort stora insatser vid ett antal händelser, bland annat:

Samtliga dessa händelser skapade starka känslor av bland annat saknad och sorg hos många människor, för vilka trossamfundens insatser var viktiga.

Informationen kommer från Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Nämnden för statligt stöd till trossamfund.