Viktigt meddelande till allmänheten Det finns 1 meddelanden

Gäller, Flera områden

Viktigt meddelande till allmänheten i Jönköpings län:

Uppdaterad: 25 jun 2024 02:39

Viktigt meddelande till allmänheten i Vaggeryd i Vaggeryds kommun, Jönköpings län. På grund av en brand i avfallsanläggning strax norr om Vaggeryds tätort, med kraftig rökutveckling, uppmanar räddningsledaren alla i området att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. För mer information lyssna på Sveriges Radio P4 Jönköping.

Sveriges Radio

Stöd vid händelser

Många kommuner har grupper för psykiskt och socialt omhändertagande, POSOM. De kan kallas in av exempelvis en räddningsledare i kommunen.
Uppdaterades
POSOM-grupper kan aktiveras efter en svår händelse för att stödja drabbade. Foto: MSB/Johan Eklund

Vid en kris är det många människor som är med om, eller bevittnar, svåra händelser. POSOM-grupper är då ett stöd för de inblandade.

POSOM-grupperna fungerar lite olika beroende på kommun men består ofta av representanter från:

  • socialtjänsten
  • sjukvården
  • polisen
  • skolan
  • frivilligorganisationer
  • kyrkan

POSOM-grupper kan också samarbeta med PKL-grupper (psykologisk och psykiatrisk katastrofledning) inom regionen.

Informationen kommer från Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).