Fjällräddning

Fjällräddningen består av frivilliga men det är polisen som har ansvaret för att undsätta människor i fjällen.
Uppdaterades
Tre fjällräddare under en fjällräddningsinsats. Foto: Polismyndigheten

Polisen ansvarar för fjällräddningen, som innebär att söka efter försvunna personer och undsätta den som snabbt behöver hjälp.

Fjällvana frivilliga utrustas av polisen

Fjällräddningen består till största delen av fjällvana frivilliga som utbildas och utrustas av polisen.

Räddningsledare i fjällräddningstjänsten är polischefen i distriktet eller den som denne har utsett. Om räddningsinsatsen berör flera polisdistrikt är den regionale polischefen eller den som denne har utsett räddningsledare. Fjällräddare finns i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Dalarna.

Samarbetar med andra

Fjällräddarna samarbetar med flera myndigheter och organisationer, till exempel Försvarsmakten, Naturvårdsverket, Fjällsäkerhetsrådet, länsstyrelsen, räddningstjänsten, olika turistorganisationer och liftanläggningarnas branschorganisation.

Informationen kommer från Polisen.