Flygräddningen

Flygräddningen har till uppgift att söka efter och lokalisera saknade flygplan och rädda nödställda vid olyckor med flygplan.
Uppdaterades
Flygräddningen. Foto: Sjöfartsverket

Vid flyghaverier inom den svenska flygräddningsregionen (till havs, i kustvatten eller i någon av de största insjöarna Vänern, Vättern och Mälaren) ansvarar Sjöfartsverket enligt svensk lag för flygräddningstjänsten. Om den saknade luftfarkosten däremot hittas på marken eller i övriga insjöar, vattendrag, kanaler och hamnar så tar den kommunala räddningsledaren över ansvaret.

Flygräddningscentralen leder räddningsinsatserna

Flygräddningsinsatserna leds från Joint Rescue Coordination Centre (JRCC) i Göteborg av särskilt utsedda flygräddningsledare. JRCC är bemannad dygnet runt enligt internationella krav, för att omedelbart kunna ta emot larm, besluta om och leda flygräddningsinsatser.

Den centrala tillsynen av flygräddningstjänsten utövas av Transportstyrelsen vad gäller bland annat hur lagen om skydd mot olyckor följs.

Informationen kommer från Sjöfartsverket, Transportsstyrelsen och JRCC.

Taggar för denna sida: