Viktigt meddelande till allmänheten Det finns 1 meddelanden

Gäller, Flera områden

Viktigt meddelande till allmänheten i Jönköpings län:

Uppdaterad: 25 jun 2024 02:39

Viktigt meddelande till allmänheten i Vaggeryd i Vaggeryds kommun, Jönköpings län. På grund av en brand i avfallsanläggning strax norr om Vaggeryds tätort, med kraftig rökutveckling, uppmanar räddningsledaren alla i området att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. För mer information lyssna på Sveriges Radio P4 Jönköping.

Sveriges Radio

Sjöräddningen

Sjöräddningen letar efter och räddar människor som är eller kan befaras vara i sjönöd. Sjöräddningscentralen kan omedelbart ta emot larm och leda räddningsinsatser dygnet runt.
Uppdaterades
Sjöräddningssällskapet deltar vid 80 procent av all sjöräddning i Sverige. Foto: Sjöfartsverket

Sjöfartsverket är den myndighet som ansvarar för att sjöräddningstjänsten fungerar till havs, i kustvatten och i Vänern, Vättern och Mälaren. Även internationellt vatten omfattas.

I sjöräddningen ingår också sjuktransporter från fartyg och läkarråd i samband med sjöräddningsinsatser. Sjöräddningsinsatserna leds från Sjöfartsverkets sjöräddningscentral i Göteborg, som är bemannad dygnet runt.

Under Sjöfartsverkets ledning deltar även båtar från Sjöräddningssällskapet, Kustbevakningen, Polisen och Försvarsmakten i sjöräddningen. Till sjöss är dessutom alla fartyg i närheten skyldiga att hjälpa till enligt sjölagen.

Sjöräddningssällskapet

Sjöräddningssällskapet är med vid 90 procent av all sjöräddning i Sverige. Sjöräddningssällskapet är en ideell förening som har 74 bemannade räddningsstationer runt Sveriges kust. 2 400 frivilliga sjöräddare står till förfogande för insats dygnet runt, året runt.

Kustbevakningen

Kustbevakningen har ständigt hög beredskap för sjöräddning för att kunna bistå vid nödsituationer till sjöss. Kustbevakningens fartyg är utrustade för sjöräddning i enlighet med den internationella konventionen Säkerhet för människoliv till sjöss, SOLAS.

Sjöpolisen

Sjöpolisen är en sjöburen polis som finns i Stockholms och Västra Götalands län. Precis som andra poliser ingriper de mot alla brott, på land eller till sjöss. Sjöpolisen deltar även i räddningsinsatser och utreder olyckor på sjön. De finns tillgängliga dygnet runt, året runt och kan ingripa även i andra län, framför allt vid större händelser.

Försvarsmakten

Försvarsmaktens bevakningsbåtar typ 80 används till vardags för bevakning av havsområden och viktiga skyddsobjekt. Bevakningsbåtarna utgör dessutom en viktig resurs för sjöräddning. Andra båtar med uppdrag att skydda svenskt territorium är samtidigt en bra resurs vid sjöräddning, eftersom de bland annat är utrustade med brand- och länsutrustning.

Transportstyrelsen utövar den centrala tillsynen av sjöräddningstjänsten.

Informationen kommer från Sjöfartsverket, Sjöräddningssällskapet, Kustbevakningen, Polisen, Försvarsmakten, och Transportstyrelsen.

Taggar för denna sida: