Regeringen

Regeringen ansvarar för krishanteringen nationellt. Det innebär bland annat att den ser till att centrala myndigheter samordnar och utvecklar sin krisberedskap.
Uppdaterades
Rosenbad. Foto: Martina Huber / Regeringskansliet

Regeringens ansvar för krishanteringen gäller i första hand strategiska frågor medan ansvaret för ledning och samordning av det rent praktiska arbetet ligger på berörda myndigheter.

Regeringskansliets krishantering

Regeringen ansvarar för krishanteringen på nationell nivå. Regeringskansliet stöder regeringen i det arbetet. Vid kriser hanterar departementen sakfrågor inom sina respektive ansvarsområden. Kansliet för krishantering utvecklar och samordnar Regeringskansliets krishantering och ger stöd till departementen. Vid kriser ansvarar kansliet bland annat för att larma resten av Regeringskansliet och ta fram en samlad lägesbild.

Informationen kommer från Regeringskansliet.

Taggar för denna sida: