Regioner

Sveriges 21 regioner ansvarar för hälso- och sjukvård, smittskydd och kollektivtrafik, men även för regional utveckling och kultur.
Uppdaterades
Ambulanshelikopter.

Regionerna och kommunerna ansvarar tillsammans för länets kollektivtrafik. I de flesta län har de valt att bilda ett gemensamt länstrafikbolag som driver trafiken. Vissa regioner har hela ansvaret för kollektivtrafiken.

Snabba beslut om omfördelning

Samtliga regioner har en krishanteringsplan. Målet är att minska risken för att allvarliga händelser ska uppstå och att, om de uppstår, konsekvenserna ska bli så små som möjligt.

Regionen har ständig katastrofberedskap. En tjänsteman i beredskap (TiB) kan nås dygnet runt.

I sin minsta form består regionens krisledning av en tjänsteman i beredskap, TiB. Till dess att regiondirektören är kontaktad, får TiB besluta om hur regionens resurser ska utnyttjas och eventuellt fördelas om. I många fall kompletteras TiB med andra beredskapsfunktioner som läkare i beredskap, RLB.

Krisledningen fördelar resurser

Krisledningens viktigaste funktion är att  fördela regionens samtliga resurser (främst sjukvård och kollektivtrafik) på ett sådant sätt att störningen på ordinarie verksamhet blir så liten som möjligt.

Vid en stor händelse måste den ordinarie vården kunna fungera trots att kanske tusentals skadade måste tas till regionens sjukhus. En region kan också begära hjälp av angränsande regioner.

Regionens smittskyddsläkare svarar för samordningen av regionens epidemiberedskap. Till sin hjälp har smittskyddsläkaren kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder.

Informationen kommer från Sveriges kommuner och regioner.