SOS Alarm

SOS Alarm har en central larmfunktion och en samordnande roll vid större händelser då många olika enheter rycker ut.
Uppdaterades
På SOS Alarm arbetar det operatörer dygnet runt. Foto: SOS Alarm Sverige.

Sveriges nationella nödnummer 112 sköts av operatörer på SOS Alarm som larmar ut till räddningstjänst, polis, ambulans och andra delar av samhällets hjälpresurser.

SOS Alarm skickar ut ett så kallat förlarm så fort operatören vet i vilket område den aktuella händelsen inträffat. Sedan fullföljer operatören intervjun med den som larmat och kan på så sätt komplettera larmet med mer utförliga uppgifter.

Varje enskild SOS-central har en medicinskt ledningsansvarig läkare (MLA) och en högre medicinsk kompetens (HMK) i form av läkare eller sjuksköterskor med särskild kompetens.

Informationen kommer från SOS Alarm.

om informationsnumret 113 13

  • 113 13 – informations-nummer vid allvarliga olyckor och kriser

    113 13 är Sveriges nationella informationsnummer. Dit kan du ringa om du vill få information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Det kan till exempel handla om en större storm, en influensaepidemi eller en översvämning. Du kan också ringa och lämna information till 113 13.