Svenska kraftnät

Enskilda bolag kan inte garantera elförsörjningen vid allvarliga störningar. Därför samverkar kraftbolagen med varandra och med Svenska kraftnät – som är den statliga elberedskapsmyndigheten.
Uppdaterades
Svenska kraftnät är landets elberedskapsmyndighet.

När delar av landets elsystem skadas, vare sig det orsakats av en storm, ett snöoväder eller ett svårt tekniskt fel, är det ägaren av anläggningen som har ansvaret att återställa elförsörjningen.

Ska se till att elförsörjningen stärks

Det kan vid omfattande skador, som till exempel efter stormarna Gudrun och Per, vara svårt för de enskilda kraftbolagen att överblicka situationen. Därför har kraftbolagen bildat en organisation för att samverka med varandra och kunna utnyttja gemensamma resurser.

Svenska kraftnät är elberedskapsmyndighet i Sverige och har ansvar för att elförsörjningen i landet förstärks för att kunna klara av kritiska situationer och svåra störningar.

Extra resurser kan användas vid kriser

Svenska kraftnäts resurser, både kompetens och materiel, kan vid kriser i elbranschen och i övriga samhället nyttjas om de är lämpliga och finns tillgängliga. Det gäller till exempel bandvagnar och sambandsstöd, men även frivilligresurser som bandvagnsförare och kraftledningsövervakning med flyg. Även Försvarsmaktens resurser för snabba transporter kan utnyttjas vid allvarliga störningar i elförsörjningen. Hjälpbehovet samordnas då av Svenska kraftnät.

Svenska kraftnät beslutar om begärda resurser kan sättas in med hänsyn till beredskap, resurser, konkurrenslagar med mera.

Dammsäkerhet

Svenska kraftnät har också centrala uppgifter inom området dammsäkerhet. Det är till exempel Svenska kraftnäts uppgift att följa utvecklingen inom området, verka för att skador av höga flöden begränsas och uppmärksamma behovet av forskning.

Informationen kommer från Svenska kraftnät.

Läs mer om svenska kraftnät

  • Samhällets beredskap för elstörningar

    Långvariga strömavbrott och andra elstörningar kan få allvarliga konsekvenser eftersom samhället till stor del är beroende av el. Allt från trafikljus till uttagsautomater kan påverkas. Här kan du läsa mer om vilket ansvar myndigheter och andra aktörer har vid ett elavbrott.