Sveriges Radios roll vid kris

På den här sidan kan du läsa mer om vilket ansvar Sveriges Radio har för att förmedla viktig information när samhället drabbas av en kris eller störning.
Uppdaterades
Med sina 25 lokala P4-kanaler ska radion alltid kunna sända och ge allmänheten viktig information. Foto: Sveriges Radio

Sveriges Radio har i uppdrag att göra radio i allmänhetens tjänst. Till skillnad från andra medier så styrs Sveriges Radio, liksom SVT och UR, av ett sändningstillstånd som utfärdas av regeringen.

Ska alltid kunna sända 

Med sina 25 lokala P4-kanaler ska radion alltid kunna sända och ge allmänheten viktig information om samhället drabbas av en kris eller allvarlig störning. P4 är Sveriges beredskapskanal och har i uppdrag att förmedla information från myndigheterna.  

Regeringen kräver av Sveriges Radio att de ska ha lång uthållighet vid till exempel strömavbrott, avbrott i telekommunikationerna eller andra svåra påfrestningar. Sändarsystemet är tekniskt uppbyggt för att klara av sådana ansträngningar. Sveriges Radio ska ha förmågan att verka även om Sverige befinner sig i höjd beredskap. Höjd beredskap kan vara antingen skärpt eller högsta beredskap. Om Sverige är i krig råder automatiskt högsta beredskap. På den här sidan kan du läsa mer om höjd beredskap och vad det innebär.

Viktigt meddelande till allmänheten  

Sveriges Radio har uppgiften att sända ut viktiga meddelanden till allmänheten, VMA. Det är ett varningssystem som används för att varna allmänheten vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner. Larmen går från den ansvariga myndigheten via SOS Alarm till Sveriges Radio. VMA:t sänds sedan i Sveriges Radio och förmedlas vidare till SVT och kommersiella radio- och tv-kanaler.

Vid riktigt allvarliga händelser används även utomhusvarningssystemet för viktigt meddelande, som också kallas Hesa Fredrik. Om du hör utomhusvarningssignalen ska du gå inomhus, stänga dörrar, fönster, ventilation och lyssna på Sveriges Radio P4 för mer information. Information om VMA.

Radio – en säker informationskälla

Strömavbrott och telestörningar kan innebära att du inte når de nyhetsflöden och informationskällor du är van vid. Vid den sortens störningar är vanliga radiosändningar en säker källa till information. För att alltid kunna lyssna på radio kan det vara bra att se till att ha en radioapparat som drivs med batterier. Se i så fall till att alltid ha gott om nya batterier. Det finns även radioapparater som drivs med solceller eller med vev. Här kan du läsa mer om kommunikation vid kris.

Om digitalradio och FM-radio

2015 beslutade regeringen att inte gå vidare med förslaget att avveckla analoga FM-radion för att helt gå över till digital sändning, så kallade DAB eller DAB+ sändningar.

En viktig anledning är att digitala kanaler inte är lika säkra som analog FM-radio i kriser och krig. Dessutom skulle det innebära ett stort tekniskt arbete för att få alla befintliga FM-mottagare att kunna ta emot digitala sändningar.

I dagsläget finns det inga planer på att avveckla de analoga FM-sändningarna utan många radiokanaler finns både som analoga och digitala sändningar.

När du köper en ny radiomottagare, kolla att den både kan ta emot analoga och digitala kanaler. Detta gäller även för radion i nya fordon.

Källor: Sveriges Radio, Teracom, och MSB.    

Taggar för denna sida: