Aktuell och bekräftad information om coronaviruset

Det pågår en smittspridning av coronaviruset i Sverige. Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med symtom och människor över 70 år att undvika sociala kontakter. UD avråder från alla icke nödvändiga resor till alla länder. Här hittar du information om viruset, smittspridning och hanteringen av utbrottet.
Undersökning av coronavirus på sjukhuset Charité i Berlin, Tyskland. Foto: Christophe Gateau/TT.

Du hittar alltid våra senaste nyheter om covid-19 här

Hjälp till att minska smittspridningen

För att bromsa spridningen av det nya coronaviruset är det viktigt att vi tillsammans hjälps åt. 

 • Stanna hemma om du känner dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber, även om symtomen är lindriga. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola. Se listan över symtom längre ned på sidan. 
 • Undvik att besöka äldre släktingar. Personer över 70 år är den främsta riskgruppen för att bli allvarligt sjuka i covid-19.
 • Avstå från fester och andra sociala evenemang. 
 • Håll avstånd till andra människor på offentliga platser. 
 • Undvik att resa i rusningstrafik.
 • Undvik onödiga resor. Tänk igenom om helgresan verkligen är nödvändig. Det gäller särskilt resor till storstäder, fjällanläggningar eller andra semestermål där många människor samlas. Läs mer om inrikesresor här.
 • Tvätta händerna med tvål och varmt vatten ofta. Fler hygienråd hittar du här.

Undvik sociala kontakter om du är över 70 år

Tillgängliga studier av covid-19 visar att hög ålder är den främsta riskfaktorn och att personer över 70 år är den främsta riskgruppen. Folkhälsomyndigheten uppmanar personer över 70 år att begränsa sina sociala kontakter. 

 • Begränsa nära kontakter med andra.
 • Undvik platser med många människor som till exempel affärer eller kollektivtrafik.
 • Håll kontakten med nära och kära via telefon eller dator. 
 • Promenera gärna utomhus. 
 • Be om hjälp med att handla mat.

Om någon behöver hjälp med att hämta ut receptbelagda läkemedel på apotek finns information om vad som krävs för det och hur du gör på eHälsomyndighetens webbplats.

Vanliga symtom på covid-19

 • Hosta.
 • Feber.
 • Andningsbesvär 
 • Snuva.
 • Halsont.
 • Huvudvärk.
 • Muskel- och ledvärk.
 • Illamående.

De flesta som får viruset blir inte allvarligt sjuka men ett antal fall av svårare symtom har rapporterats som andningssvårigheter och lunginflammation. Det finns inte några tecken på kvarvarande kroniska tillstånd efter att man tillfrisknat. Läs mer på 1177 vårdguidens webbplats.

Riskgrupper

Tillgängliga studier av covid-19 visar att hög ålder är den främsta riskfaktorn och att personer över 70 år är den främsta riskgruppen. Personer med hög ålder i kombination med underliggande sjukdomar, såsom högt blodtryck, hjärt- kärlsjukdom, lungsjukdom, eller diabetes är överrepresenterade bland de svåra fallen. Extra utsatta för att drabbas av allvarlig sjukdom är personer med flera underliggande sjukdomar. Läs mer här.

Om du har en sjukdom som generellt innebär ökad risk för allvarlig sjukdom vid luftvägsinfektioner bör du rådgöra med behandlande läkare kring behandling och vad du kan göra för att minska risken kopplad till sjukdomen covid-19. Det kan vara bra att känna till att vaccination mot pneumokocker eller influensa inte ger skydd mot covid-19.

Gravida

I dagsläget finns det endast begränsad information om covid-19 och graviditet. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att den som är gravid vidtar samma försiktighetsåtgärder som med alla smittsamma sjukdomar. 

Behöver jag ta prov för covid-19?

Nästan alla som får covid-19 får lindriga symtom och blir friska utan att behöva sjukvård. Därför finns det inga medicinska skäl att provta alla med symtom som hosta, halsont, feber eller annat som kan tyda på covid-19, men som också kan vara någon annan infektion.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar provtagning av personer som har insjuknat akut i feber eller luftvägssymtom och som behöver vårdas på sjukhus. Dessutom rekommenderas provtagning av personal som arbetar med sjukvård och omsorg av äldre och som fått feber eller luftvägssymtom som skulle kunna bero på covid-19.

Region Stockholm har tagit fram en webbaserad självskattning som du kan göra för att se om du kan egenvårda dig eller behöver kontakta vården när du har symtom.

Arbeta gärna hemifrån

Folkhälsomyndighetens råd är att man jobbar hemifrån i den mån det är möjligt. Detta i samråd med sin arbetsgivare. Syftet är att minska hastigheten i smittspridningen och att hålla nere antalet personer som behöver sjukhusvård.

Tänk över om resan verkligen är nödvändig

Med anledning av spridningen av coronaviruset rekommenderar Folkhälsomyndigheten alla att tänka igenom om planerade helgresor eller andra resor inom Sverige verkligen är nödvändiga att genomföra. Den som är sjuk ska inte resa alls. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten.

Förbud mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer

Från och med söndag den 29 mars får allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ha max 50 deltagare. Orsaken är att begränsa smittspridningen. Polisen kan ställa in eller upplösa en allmän sammankomst eller offentlig tillställning med fler än 50 deltagare. Skolor, kollektivtrafik, privata evenemang och besök i affärer omfattas inte. Detaljer och svar på vanliga frågor om begränsningen finns hos Polisen

Besöksförbud på alla äldreboenden

Regeringen har beslutat om ett besöksförbud på samtliga landets äldreboenden för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19. Beslutet träder i kraft den 1 april. 
Undantag mot förbudet kan ges i enskilda fall om det finns särskilda omständigheter och om risken för spridning av coronaviruset är liten.

Sök information på webben först!

Det är hög belastning på samhällets telefontjänster. Hjälp dem som verkligen behöver komma fram att göra det. Många vanliga frågor besvaras på myndigheternas webbplatser och här på Krisinformation.se.

Information via telefon

 • Ring 113 13 om du inte kan hitta informationen på nätet.
 • Ring 1177 endast om du behöver personlig sjukvårdsrådgivning. Använd inte detta nummer för allmänna frågor om coronaviruset eller om myndigheternas rekommendationer.

Om du känner dig orolig

Just nu är många människor oroliga över coronaviruset. På Röda korsets webbplats kan du ta del av råd om hur du kan hjälpa dig själv när rädslan tar över. Röda korset har också öppnat en stödtelefon dit du kan ringa om du känner stress och oro kring utbrottet av det nya coronaviruset: 0771-900 800. Stödtelefonen är öppen vardagar mellan kl. 12.00-16.00

Rädda barnen har samlad information om hur man kan minska oron för coronaviruset hos barn och föräldrar. 

Du kan kontakta jourhavande präst via Svenska kyrkans chatt eller genom att skicka ett digitalt brev. Det går även att nå jourhavande präst via telefonnummer112.

Skydda dig och andra från smittspridning

Uppdaterades
Taggar för denna sida: