Afrikansk svinpest

Afrikansk svinpest konstaterades under hösten 2023 i prov från vildsvin i två kommuner i Västmanlands län. Det är en allvarlig sjukdom som drabbar vildsvin och grisar, men inte människor. Jordbruksverket införde en så kallad smittad zon utifrån platsen där de smittade vildsvinen hittades.
Uppdaterades

Bekämpningsarbetet har gått bra, men även om en del begränsningar har tagits bort finns det fortfarande restriktioner att följa om du befinner dig i det drabbade området. 

Jordbruksverket: Detta gäller i den smittade zonen

Så sprids afrikansk svinpest

Afrikansk svinpest drabbar bara vildsvin och grisar. Människor och andra djur kan inte bli smittade. Däremot kan människan sprida smittan vidare genom att bära med sig virus på skor eller redskap om man har varit i kontakt med kroppsvätskor eller avföring från ett smittat vildsvin. Viruset kan också spridas genom att vildsvin äter köttprodukter från smittade djur, till exempel korv från länder där smittan finns. 

Hjälp till att minska smittspridning:

  • Släng matrester i soporna. Lämna dem inte på marken efter en picknick eller vid rastplatser utmed vägar.
  • Kompostera ditt matavfall i sluten behållare som vildsvin inte kan komma in i.