Afrikansk svinpest

Afrikansk svinpest har konstaterats i prov från vildsvin i Västmanlands län. Det är en allvarlig sjukdom som drabbar vildsvin och grisar, men inte människor. Jordbruksverket har infört en så kallad smittad zon utifrån platsen där de smittade vildsvinen hittades.
Uppdaterades

I den zon där smittan finns är det till exempel förbjudet att plocka bär och svamp. All typ av jakt på vilt och alla typer av skogsbruksåtgärder är också förbjudna inom zonen. 

Det är mycket viktigt att följa de restriktioner som gäller i den smittade zonen. Detta för att få stopp på smittan. Afrikansk svinpest har hög dödlighet hos svin, nästan ett hundra procent. Det kan därför påverka livsmedelsproduktionen och få stora ekonomiska konsekvenser om sjukdomen skulle spridas till tamgrisbesättningar. Sjukdomen innebär också ett stort lidande för drabbade djur. 

Jordbruksverket: Detta gäller i den smittade zonen

Så sprids afrikansk svinpest

Afrikansk svinpest drabbar bara vildsvin och grisar. Människor och andra djur kan inte bli smittade. Däremot kan människan sprida smittan vidare genom att bära med sig virus på skor eller redskap om man har varit i kontakt med kroppsvätskor eller avföring från ett smittat vildsvin. Viruset kan också spridas genom att vildsvin äter köttprodukter från smittade djur, till exempel korv från länder där smittan finns. 

Hjälp till att minska smittspridning:

  • Släng matrester i soporna. Lämna dem inte på marken efter en picknick eller vid rastplatser utmed vägar.
  • Kompostera ditt matavfall i sluten behållare som vildsvin inte kan komma in i.