Detta är en gammal händelsesida om Aurora 23 som startade 5 apr 2023

Aurora 23

Detta är en arkiverad sida om militärövningen Aurora 2023. Informationen på den här sidan uppdateras inte längre.
Uppdaterades

Mellan den 17 april och 11 maj 2023 genomförs den militära övningen Aurora 23. Övningen är en av de största i Sverige på många år och kommer bland annat orsaka störningar i trafiken. Militär personal kommer vara mer synlig än vanligt. 

Vad händer? 

Mellan 17 april och 11 maj ska över 26.000 personer från armén, marinen, flygvapnet, hemvärnet och militärer från 14 andra länder öva tillsammans. Övningen syns i hela Sverige men främst i de södra delarna av landet och på Gotland. Man övar allt från beredskapshöjning och mobilisering till stora samordnade anfall på marken, i luften och till sjöss. Syftet med Aurora 23 är att höja förmågan att möta ett väpnat angrepp mot Sverige.

Aurora 23 – Försvarsmaktens webbplats 

Hur påverkar det mig? 

Försvarsmakten övar på sina egna övnings- och skjutfält men även på privat mark. I dessa områden kommer markägare och boende informeras. Stora militära transporter på vägarna påverkar trafiken. Lågt flygande helikoptrar och stridsflyg kan orsaka överraskande buller. Militär personal är mer synlig än vanligt.  

Läs på Försvarsmaktens webbplats om var övningarna kommer att ske

Se aktuellt trafikläge på Trafikverkets webbplats 

Foto: Hampus Hagstedt/Försvarsmakten 

Radiosänt mobiliseringsmeddelande 

För att på ett realistiskt sätt öva mobilisering kommer den 24 april ett mobiliseringsmeddelande att sändas ut i radio i samband med starten av Aurora 23. Meddelandet kommer att sändas via Sveriges Radio P4 över hela landet, ungefär som ett meddelande från Trafikredaktionen. Det är första gången ett mobiliseringsmeddelande sänds via radio inför en övning i modern tid.

Meddelandet 

Ungefär såhär kommer det att låta när meddelandet sänds: 

"Detta meddelande är en del av försvarsmaktsövningen Aurora 23. Idag den 24 april, inleds Aurora 23. Du som har fått en inkallelse till krigsförbandsövning (KFÖ) med start den 24 april, ska nu så snart som möjligt inställa dig på den plats som anges i inkallelseordern. Din inkallelseorder gäller, detta är en komplettering. Har du en inkallelseorder med ett annat datum för inryckning, ska du inställa dig den dag som står på inkallelsen. Aurora 23 är en övning och ordern om inställelse gäller endast dig som tidigare har fått en skriftlig inkallelseorder."

Försvarsmakten: Radiosänt mobiliseringsmeddelande i samband med Aurora 23

Källa: Försvarsmakten