Pågående dödligt våld

Om du mot förmodan skulle vara i närheten av, eller drabbas av en skjutning eller explosion är det bra att känna till hur du bör agera. Här hittar du Polisens råd om hur du bör göra vid pågående dödligt våld.
Uppdaterades

Fly

 • Lämna platsen och uppmana andra att följa med
 • Sätt dig i säkerhet
 • Notera nödutgångar

Sök skydd

 • Om du inte kan fly – sök skydd
 • Lås in dig om möjligt, sök skydd bakom något och håll dig nära golv och väggar
 • Var uppmärksam
 • Var tyst och stäng av ljud och vibration på telefonen
 • Ring inte i onödan till personer i riskområdet

Larma 112

 • Ring 112 – berätta var du är och vad som har hänt
 • Berätta om platsen – var finns förövaren/förövarna och vilka vapen har de?
 • Om möjligt, varna andra i din omgivning

Information om terrorism från Polisen

Följ myndigheternas uppmaningar. Se till att du inte kan misstas för att vara gärningsman. Håll därför ingenting i händerna när polisen kommer till platsen. Var förberedd på att ytterligare attentat kan ske.

Informationen kommer från Säkerhetspolisen, Polisen, Svensk författningssamling (SFS) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).