Säkerhetszoner

Sedan den 25 april 2024 får polisen rätt att i vissa områden genomföra kroppsvisitationer och genomsöka fordon utan att det finns misstanke om brott. Dessa områden kallas säkerhetszoner.
Publicerades

En ny lag gör det möjligt för Polisen att införa säkerhetszoner. En säkerhetszon är ett område där polisen får kroppsvisistera personer och genomsöka fordon utan att det finns brottsmisstankar riktade mot en person. En säkerhetszon kan införas i ett område där Polisen bedömer att risken för en skjutning eller sprängning är hög. 

Varje gång Polisen inför en säkerhetszon kommer man att informera om var och när säkerhetszonen gäller. Polisen kommer också att informera om varför zonen införts och hur en visitation går till. 

En säkerhetszon får finnas i högst två veckor, men det finns möjlighet för Polisen att besluta om en förlängning. Beslutet kan överklagas till en förvaltningsdomstol av den som berörs av säkerhetszonen. 

Polisen: Frågor och svar om säkerhetszoner