Vad är organiserad brottslighet?

Här hittar du information och länkar om organiserad brottslighet och hur myndigheterna samarbetar för att få bukt med den.
Uppdaterades

Den organiserade brottsligheten omfattar en mängd olika brott som berör många delar av samhället. Kriminella organisationer som säljer narkotika kan också smuggla andra typer av varor, miljöfarligt avfall eller människor. Det är också vanligt att kriminella organisationer begår skattebrott eller utnyttjar våra sociala skyddsnät som sjukpenning och a-kassa på ett olagligt sätt. Den organiserade brottsligheten rör sig ofta mellan länder.

Läs mer om organiserad brottslighet på Polisens webbplats.

Myndigheter samarbetar mot organiserad brottslighet

Sedan 2009 samverkar tolv svenska myndigheter för att gemensamt bekämpa den organiserade brottsligheten.

Läs mer om satsningen på Polisens webbplats.