Detta är en gammal händelsesida om Jordbävningen i Turkiet och Syrien som startade 7 feb 2023

Jordbävningen i Turkiet och Syrien

Detta är en sida om jordbävningen som drabbade delar av Syrien och Turkiet i februari 2023. Informationen uppdateras inte längre.
Uppdaterades
BIlden är tagen vid ett annat tillfälle.

Ursprunglig text:

En kraftig jordbävning drabbade delar av nordvästra Syrien och sydöstra Turkiet den 6 februari. Jordbävningen har orsakat stor förödelse med raserade byggnader och många omkomna och skadade. Här finns kontaktuppgifter för svenskar som behöver konsulärt stöd på plats eller söker kontakt med anhöriga. 

I Turkiet har provinserna Gaziantep, Diyarbakir, Malatya, Adana, Kilis, Osmaniye, Sanliurfa och Adiyaman drabbats hårt. Turkisk räddningstjänst har uppmanat de som lämnat sina boenden att inte återvända på grund av rasrisken. Flera vägar är avstängda efter jordbävningen.

Ambassadernas råd till svenskar på plats:

  • Håll dig uppdaterad om läget via nyhetsmedier och information från lokala myndigheter. 
  • Följ lokala myndigheters råd.
  • Anmäl dig till svensklistan.
  • Håll kontakt med anhöriga. 
  • Ladda ner appen UD resklar och acceptera pushnotiser för Turkiet eller Syrien.
  • Följ svenska ambassadens reseinformation.

Svenska ambassaden i Turkiets reseinformation

Svenska ambassaden i Syriens reseinformation

Mer på Krisinformation.se: Råd vid en krissituation utomlands

Behöver du konsulärt stöd på plats eller söker kontakt med anhöriga?

För Turkiet

  • Kontakta generalkonsulatet i Istanbul via adressen konsul.istanbul@gov.se eller UD-jouren i Stockholm: +46 (0) 8 405 50 05. Anhöriga som vill kontakta UD/konsulatet ombes att kontakta UD-jouren i första hand.

För Syrien

  • Kontakta ambassaden i Beirut på ambassaden.beirut@gov.se eller UD-jouren i Stockholm: +46 (0) 8 405 50 05.

Turkisk räddningstjänst

Den turkiska räddningstjänsten AFAD har mobiliserat omfattande räddningsinsatser. Du kan nå AFAD:s på följande telefonnummer i de drabbade provinserna:

AFAD Diyarbakir: 0412 326 1156
AFAD Hatay: 0326 112 0000
AFAD Maraş: 0344 221 4991
AFAD Antep: 0342 428 1118
AFAD Adana: 0322 227 2854
AFAD Adıyaman: 0416 216 1231
AFAD Urfa: 0414 313 7290
AFAD Malatya: 0422 212 8432
AFAD Mardin: 0482 212 3740

Detta gör Sverige

Sverige hittills bidragit med 117 miljoner kronor i humanitärt stöd samt bistått med experter och materiel till de drabbade områdena. I rollen som EU-ordförande har Sverige aktiverat rådets krishanteringsmekanism i syfte att samordna medlemsstaternas stöd.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) arbetar med en rad stödinsatser. 

Mer om Sveriges stödinsatser på MSB.se