Detta är en gammal händelsesida om Skred på E6 i Stenungsund som startade 3 okt 2023

Skred på E6 i Stenungsund

Detta är en arkiverad sida om skredet vid E6 Stenungsund. Informationen uppdateras inte längre.
Uppdaterades
Jord, sten, grus och sand som kommer i rörelse kan skada både människor och samhällets infrastruktur.

Ursprunglig text:

Under natten till lördagen den 23 september inträffade ett jordskred utanför Stenungsund. Stora delar av vägbanan på E6:an i höjd med Stenungsundsmotet har rasat på grund av skredet. Vägen är helt avstängd. Allmänheten uppmanas att undvika skredområdet.

Larmet om skredet kom till räddningsjänsten 01:48 natten mot lördag. Raset orsakade endast lindriga personskador. 

Länsstyrelsen bedömer att det är förenat med livsfara att vistas i det skreddrabbade området eftersom marken fortfarande är instabil. Respektera avspärrningar och skyltning.

Vägen är avstängd i båda riktningar och bedöms vara avstängd under en längre tid. 

Trafikverket uppmanar alla trafikanter att köra E45 via Trollhättan, väg 44 och väg 678. Detta är den rekommenderade omledningsvägen.

Karta: Trafikverket