Aktuell information om säkerhetsläget

Här hittar du svenska myndigheters bedömning av läget för Sverige och svenska medborgare med anledning av kriget i Ukraina.
Uppdaterades

Försvarsmaktens bedömning av läget

Den säkerhetspolitiska situationen har blivit sämre, men Försvarsmakten följer utvecklingen noga och bevakar Sveriges territorium och närliggande områden dygnet runt. Sveriges statsminister har sagt att ”Vi befinner oss inte under direkt hot om väpnat angrepp mot Sverige. Däremot har hotbilden ökat.” Just nu ser Försvarsmakten inga oroande rörelser längs våra gränser, men ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas. Du kan läsa mer om säkerhetsläget på Försvarsmaktens webbplats

Sverige ansöker om att gå med i Nato

Den 18 maj överlämnade Sverige sin ansökan om att bli medlem i försvarsalliansen Nato (North Atlantic Treaty Organization). Regeringen anser att ett svenskt medlemskap i Nato är det bästa sättet att värna Sveriges säkerhet mot bakgrund av det förändrade säkerhetspolitiska läget efter Rysslands invasion av Ukraina. 

Vad händer nu?

När ett land har ansökt om att få gå med bjuder Nato in till medlemskapsförhandlingar. I slutet av processen behöver Natoländerna godkänna det nya landet och ratificera ett så kallat ansökningsprotokoll i sina nationella parlament.

Avrådan från resor till Ukraina och Ryssland

Utrikesdepartementet avråder från alla resor till Ukraina och uppmanar alla svenskar att lämna landet. Ukraina har infört undantagstillstånd och möjligheterna att röra sig i landet kan vara begränsade.

Utrikesdepartementet avråder även från alla resor till Ryssland.

Att resa från Ukraina eller Ryssland

Den som försöker lämna Ukraina måste själv göra en säkerhetsbedömning utifrån var man befinner sig. I vissa fall kan det vara bättre att avvakta, stanna inomhus, följa hur situationen utvecklas och se hur möjligheterna att lämna landet ser ut. Det är möjligt att lämna Ukraina vid gränsövergångar till andra länder, men det kan vara långa köer i trafiken.

MSB:s bedömning av påverkan på samhället

Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har kriget i Ukraina hittills haft en begränsad påverkan på det svenska samhället. Det finns en risk för att brist kan uppstå av vissa viktiga varor och tjänster. Detta är något myndigheterna följer noga och berörda aktörer ansvarar för att vidta nödvändiga åtgärder.

Läs mer om MSB:s bedömning av läget.