Aktuell information om säkerhetsläget

Här hittar du svenska myndigheters bedömning av omvärldsläget med anledning av kriget i Ukraina.
Uppdaterades

Försvarsmaktens bedömning av läget i Sveriges närområde

Försvarsmakten följer utvecklingen noga och bevakar Sveriges territorium och närliggande områden dygnet runt. Försvarsmakten har en bra bild av läget runt Sverige och god kännedom om Rysslands kapacitet, såväl i Ukraina som i vårt direkta närområde.

Ansökan till Nato

Sverige har ansökt om att bli medlem i försvarsalliansen Nato (North Atlantic Treaty Organization). Regeringen anser att ett svenskt medlemskap i Nato är det bästa sättet att värna Sveriges säkerhet mot bakgrund av det förändrade säkerhetspolitiska läget efter Rysslands invasion av Ukraina. 

Vad händer nu?

När ett land har ansökt om att få gå med bjuder Nato in till medlemskapsförhandlingar. I slutet av processen behöver Natoländerna godkänna det nya landet och ratificera ett så kallat ansökningsprotokoll i sina nationella parlament. Än så länge har inte alla länder godkänt Sveriges medlemskap.