Aktuell information om säkerhetsläget

Här hittar du information från svenska myndigheter om omvärldsläget mot bakgrund av kriget i Ukraina.
Uppdaterades

Sverige går med i Nato

Den 7 mars 2024 blev Sverige medlem i försvarsalliansen Nato (North Atlantic Treaty Organization). Sverige ansökte om medlemskap mot bakgrund av det förändrade säkerhetspolitiska läget efter Rysslands invasion av Ukraina. Regeringen anser att ett svenskt medlemskap i Nato är det bästa sättet att värna Sveriges säkerhet. 

Försvarsmaktens bedömning av läget i Sveriges närområde

Den ryska invasionen av Ukraina påverkar Sveriges säkerhet. Men risken för ett väpnat angrepp mot Sverige bedöms just nu som låg. Samtidigt finns det en ökad risk för påverkansoperationer och andra fientliga aktioner. Sabotage mot infrastruktur under havsytan har skett, cyberangrepp sker återkommande och politiska påverkanskampanjer riktade mot Sverige pågår. 

Försvarsmakten följer utvecklingen noga och bevakar Sveriges territorium och närliggande områden dygnet runt. Försvarsmakten har en bra bild av läget runt Sverige och god kännedom om Rysslands kapacitet, såväl i Ukraina som i vårt direkta närområde.