Aktuell information om säkerhetsläget

Här hittar du svenska myndigheters bedömning av läget för Sverige och svenska medborgare med anledning av kriget i Ukraina.
Uppdaterades

Försvarsmaktens bedömning av läget

Den säkerhetspolitiska situationen har blivit sämre, men Försvarsmakten följer utvecklingen noga och bevakar Sveriges territorium och närliggande områden dygnet runt. Just nu ser Försvarsmakten inga oroande rörelser längs våra gränser, men ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas. Det kan heller inte uteslutas att militära maktmedel eller hot om sådana kan komma att användas mot Sverige. 

Gasläckorna i Östersjön 

Den 27 september upptäcktes läckor på gasledningarna Nord Stream 1 och 2 i höjd med Simrishamn i Östersjön. Läckorna misstänks ha orsakats av detonationer och två läckor befinner sig i svensk ekonomisk zon. Ingen detonation har dock skett på svenskt territorialvatten och det är inte frågan om ett angrepp på Sverige. En förundersökning har inletts för att utreda händelsen. 

Sverige ansöker om att gå med i Nato

Den 18 maj överlämnade Sverige sin ansökan om att bli medlem i försvarsalliansen Nato (North Atlantic Treaty Organization). Regeringen anser att ett svenskt medlemskap i Nato är det bästa sättet att värna Sveriges säkerhet mot bakgrund av det förändrade säkerhetspolitiska läget efter Rysslands invasion av Ukraina. 

Vad händer nu?

När ett land har ansökt om att få gå med bjuder Nato in till medlemskapsförhandlingar. I slutet av processen behöver Natoländerna godkänna det nya landet och ratificera ett så kallat ansökningsprotokoll i sina nationella parlament.

Avrådan från resor till Ukraina och Ryssland

Utrikesdepartementet avråder från alla resor till Ukraina och uppmanar alla svenskar att lämna landet. Ukraina har infört undantagstillstånd och möjligheterna att röra sig i landet kan vara begränsade.

Utrikesdepartementet avråder även från alla resor till Ryssland.