Viktigt meddelande till allmänheten Det finns 1 meddelanden

Gäller, Flera områden

Viktigt meddelande till allmänheten i Jönköpings län:

Uppdaterad: 25 jun 2024 02:39

Viktigt meddelande till allmänheten i Vaggeryd i Vaggeryds kommun, Jönköpings län. På grund av en brand i avfallsanläggning strax norr om Vaggeryds tätort, med kraftig rökutveckling, uppmanar räddningsledaren alla i området att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. För mer information lyssna på Sveriges Radio P4 Jönköping.

Sveriges Radio

För utländska medborgare och de med dubbelt medborgarskap

Här finns information från ansvariga myndigheter om utlandsresor för dig som har utländskt eller dubbelt medborgarskap.
Uppdaterades
Flags

Den som saknar svenskt medborgarskap kan under vissa förutsättningar få stöd från svenska UD och svenska utlandsmyndigheter. Det kan vara antingen om de är bosatta i Sverige eller om de är medborgare i EU- eller nordiska länder och är i tredje land där deras medborgarskapsland inte har någon diplomatisk representation. Vem som kan få konsulärt stöd beror också på om det råder ”normala” omständigheter eller katastrofsituationer. 

Vem kan få konsulärt stöd?

Att man bor i Sverige är förutsättning för rätten till stöd från UD och svenska ambassader. Svenska medborgare, flyktingar och statslösa personer som är bosatta i Sverige kan få konsulärt stöd. Om det finns särskilda skäl kan även andra utländska medborgare som bor i Sverige omfattas. Svenska medborgare som inte bor i Sverige kan bara få stöd om det finns särskilda skäl för det.

Mer om detta på Swedenabroad 

Vid katastrofinsatser

Vid konsulära katastrofinsatser (vilket regeringen beslutar om) omfattas:

  • svenska medborgare oberoende av om de bor i Sverige eller i annat land

  • svenska medborgares utländska familjemedlemmar

  • personer som bor i Sverige men inte har svenskt medborgarskap

  • medborgare i nordiska länder och deras familjemedlemmar samt

  • EU-medborgare och deras familjemedlemmar.

Mer information på Swedenabroad  

De nordiska länderna har ett fördjupat krisberedskapssamarbete. De har enats om vilket nordiskt land som har ansvar för andra nordiska medborgare om en konsulär kris skulle uppstå.

Om den som söker stöd har stark anknytning till landet de befinner sig i kan det konsulära stödet begränsas eller utebli. UD och utlandsmyndigheterna har ofta begränsade möjligheter att hjälpa den som har dubbelt medborgarskap.

Fakta: