Hemberedskap

Vid en kris kommer samhällets hjälp först gå till dem som behöver den bäst. Planera därför för att kunna klara dig själv i en vecka, gärna längre om du kan. Utgå ifrån dina egna och dina näras förutsättningar och behov. Det kan ta lång tid innan vardagen fungerar normalt igen. Att kunna klara sig utan samhällets hjälp i en vecka kallas för att ha en hemberedskap.
Uppdaterades

Du behöver ha beredskap för

  • mat och matlagning
  • dricksvatten
  • värme
  • kommunikation
  • läkemedel och första hjälpen-kit
  • toalettbesök och hygien
  • belysning  till exempel ficklampor och stearinljus
  • betalningar och kontanter
  • transporter  ha om möjligt bilen fulltankad och alternativa färdmedel som till exempel cykel.

Mat vid kris

Det är viktigt att ha extra mat hemma som ger tillräckligt med energi. Välj matvaror som kan tillagas snabbt, inte kräver så mycket vatten, kan ätas utan tillagning och kan förvaras i rumstemperatur.

Dricksvatten vid kris

Rent dricksvatten är livsnödvändigt. Räkna med minst tre liter per vuxen och dygn. Om du är osäker på kvaliteten behöver du kunna koka vattnet.

Läkemedel vid kris

Ha gärna medicin för en månad hemma. Det är Socialstyrelsens rekommendation till dig som får läkemedel eller förbrukningsartiklar utskrivna på recept.

Värme vid kris

Det är viktigt att kunna hålla sig varm i en kris. Se till att ha en plan för hur du kan värma ditt hem, och dig själv, om till exempel elen skulle försvinna.

Kommunikation vid kris

Vid en allvarlig händelse behöver du kunna ta emot viktig information, ha kontakt med anhöriga och i akuta fall nå räddningstjänst, sjukvård eller polis.