Grannsamarbete i kris

Om du känner dina grannar har ni större chans att kunna hantera en kris på ett bra sätt. Här hittar du tips om hur ni bygger en gemensam beredskap för kriser.
Publicerades

En stark gemenskap i bostadsområdet ökar tryggheten i vardagen och gör det lättare att hjälpa varandra i en kris.

Tips för att komma igång

  • Kolla intresset för att prata om beredskap med dina grannar, din fastighetsvärd, fastighetsägare, samfälligheten eller i styrelsen.  
  • Se över gemensamma resurser och utrymmen och diskutera hur de kan användas. Kan ni ordna ett gemensamt krisförråd och vad ska finnas där?  
  • Kan ni inrätta ett samlingsrum där det alltid finns en radio som går på batteri?
  • Se över era kontaktvägar. En chattgrupp eller Facebookgrupp för bostadsområdet kan vara en start, men också papperslistor med telefonnummer, som förstås ska vara frivilligt att uppge.
  • Ta fram en plan på hur ni kan klara ett läge utan tillgång på el, vatten och värme. Öva på att laga mat gemensamt på en grill på innergården eller liknande. 
  • Fundera på vilka av er som skulle behöva extra hjälp i en kris.    

Läs mer på MSB.se om vad du och dina grannar kan göra  

Ladda ner eller beställ broschyren Om krisen eller kriget kommer