Läkemedel vid kris

Ha gärna medicin för en månad hemma. Det är Socialstyrelsens rekommendation till dig som får läkemedel eller förbrukningsartiklar utskrivna på recept. Om du har lite extra av det du behöver hemma klarar du dig bättre om det uppstår en kris eller en bristsituation.
Publicerades

Medicin för en månad

Socialstyrelsens rekommendation om en månads läkemedelsberedskap gäller dig som under längre tid behandlas med receptbelagda mediciner, till exempel blodtrycksmediciner eller diabetesläkemedel. Den gäller också dig som under längre tid använder förbrukningsartiklar som du får utskrivna av hälso- och sjukvården, till exempel stomibandage eller utrustning för blodsockerkontroller. 

Undantag från rekommendationen: 

  • Receptfria mediciner och förbrukningsartiklar.
  • Mediciner som skrivs ut för en kortare tids behandling.
  • Mediciner eller dosering som provas ut och kan komma att ändras.
  • Mediciner som av medicinska skäl är utskrivna så att det inte går att hämta ut nästa förpackning förrän en viss tid har passerat.
  • Mediciner som är färdigförpackade i en påse för varje dos och ibland med flera mediciner som ska tas samtidigt.
  • Livsmedel utskrivet på recept.

Så bygger du upp en beredskap

För att bygga upp en månads beredskap kan du hämta ut dina mediciner eller förbrukningsvaror en månad innan de tar slut. Kom ihåg att alltid använda de äldsta medicinerna först, så att de inte blir för gamla. 

Om du redan har en månads förbrukning hemma behöver du inte hämta ut mer. Tänk på att medicinerna ska räcka till alla.

Hellre lite i beredskap än inget alls

Ibland kan det vara svårt att ha medicin för en månad hemma, om medicinen eller förbrukningsmaterialet tar mycket plats eller måste förvaras i kylskåp till exempel. I så fall är det bättre att ha en så god beredskap som möjligt än ingen alls. Om du har lite mer än du behöver så klarar du dig bättre vid en kris eller tillfällig bristsituation. Då hjälper du också samhället, så att samhället kan fokusera på att hjälpa de som har svårast att klara sig själva. 

Socialstyrelsen: Ha medicin för en månad hemma

Socialstyrelsen: Frågor och svar om läkemedelsberedskap