Höjd beredskap och krig

För att stärka landets försvarsförmåga kan beredskapen höjas. Vid höjd beredskap ska hela samhället hjälpas åt för att se till att det viktigaste fungerar.
Uppdaterades
Det civila försvaret ska bland annat kunna stå emot olika påverkanskampanjer från främmande makt.

Höjd beredskap

Regeringen kan besluta om höjd beredskap för att stärka Sveriges möjligheter att försvara sig. Det kan ske vid till exempel krig och konflikter i vårt närområde, eller om läget i omvärlden allvarligt påverkar vårt land eller hotar vår säkerhet och självständighet. Vid höjd beredskap ska du följa myndigheternas råd och hålla dig uppdaterad om vad som händer. Om allmän tjänsteplikt införs ska du som krigsplacerad omedelbart infinna dig för tjänstgöring. 

Höjd beredskap är ett samlingsnamn för beredskapsnivåerna "skärpt beredskap" och "högsta beredskap". 

Skärpt beredskap 

Skärpt beredskap är den lägre av de två nivåerna. Om regeringen beslutar om skärpt beredskap bedöms Sverige vara i krigsfara eller att det råder sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser. Då ska samhället börja ställa om för att möta totalförsvarets behov. Samtidigt ska ordinarie verksamhet fortsätta i så stor utsträckning som vanligt. 

Högsta beredskap 

Högsta beredskap är den högsta av de två beredskapsnivåerna och råder automatiskt om Sverige hamnar i krig. Om regeringen beslutar om högsta beredskap kan det också handla om att det råder krigsfara (alltså inte krig). All samhällsverksamhet som bedrivs ska då stödja totalförsvaret. Myndigheter och kommuner ska krigsorganiseras och allmän tjänsteplikt införs.

Hur vet jag om det råder höjd beredskap? 

Du får information om höjd beredskap genom radio och tv. Sveriges Radio P4 är beredskapskanal och ska snabbt kunna nå ut med viktig information till allmänheten vid kriser och höjd beredskap. Beredskapslarm används också för att meddela att högsta beredskap råder i landet. Läs mer om beredskapslarm och flyglarm längre ned på sidan. 

MSB:s information om höjd beredskap

Andra lagar kan användas vid höjd beredskap

Höjd beredskap ger regeringen större frihet att agera och fatta olika beslut, och andra lagar kan användas vid sidan av dem som gäller i fredstid. Till exempel kan staten ta över privat egendom som behövs för totalförsvaret. Det kan exempelvis handla om byggnader, transporter och maskiner. 

Försvarsmaktens frågor och svar för fordonsägare 

Höjd beredskap innebär också att bland annat kommuner och statliga myndigheter måste anpassa sin organisation och verksamhet till särskilda krav som då gäller. Även om det råder svåra förhållanden är till exempel kommunen skyldig att hålla igång verksamhet som äldreomsorg, skola och renhållning.

Skyddsrum vid höjd beredskap och krig

I Sverige finns ungefär 65 000 skyddsrum med plats för cirka sju miljoner människor. Om skyddsrummen behöver användas i krig eller om regeringen har meddelat höjd beredskap, ska skyddsrummen kunna ställas i ordning inom två dygn.

Skyddsrummen finns i olika typer av byggnader, såsom bostadshus och industrifastigheter. Du ska omedelbart bege dig till ett skyddsrum, eller annat skyddande utrymme, om du hör flyglarmet. Larmet består av korta tonstötar under en minut.

Beredskapslarm och flyglarm 

Utomhusvarningssystemet (även kallat Hesa Fredrik) kan användas för beredskapslarm och flyglarm om Sverige skulle hamna i krig. Om du hör beredskapslarmet ska du omedelbart gå inomhus och lyssna på Sveriges Radio P4 för att få mer information. Signalen ljuder i 30 sekunder följt av ett uppehåll i15 sekunder, detta upprepas under fem minuter.

Om det militära försvaret upptäcker ett hotande luftangrepp används signalen för flyglarm för att varna allmänheten. Vid flyglarm ska du genast söka skydd i närmaste skyddsrum eller källare. Signalen ljuder i korta stötar, två sekunder åt gången under en minut. 

Här kan du läsa mer om utomhussvarningssystemet och lyssna på de olika signalerna