It-störningar och informationssäkerhet

Både samhället och du som enskild invånare är beroende av att data- och telekommunikation fungerar. Den tekniska utvecklingen med fler it-beroende tjänster och uppkopplade prylar innebär också att fler tjänster i samhället kan påverkas av angrepp.
Uppdaterades

I dag är verksamheter i hela samhället beroende av it-baserade informationssystem. Det gäller allt från kreditkortsbetalningar till trafikövervakning, patientjournaler och samhällsviktiga funktioner som el- och vattenförsörjning.

Den tekniska utvecklingen innebär också att vi är mer sårbara vid dataintrång och spridning av skadlig kod, eller om exempelvis nätförbindelsen bryts eller en programvara slutar fungera.

Attacker på webbplatser och onlinetjänster

En överbelastningsattack innebär att en webbplats eller onlinetjänst utsätts för en kraftig ökning av trafik från ett stort antal datorer. Attacken kan leda till att webbplatsen eller onlinetjänsten fungerar dåligt och långsamt, eller inte går att använda alls. Attackerna kan se olika ut, men syftar oftast till att göra det svårt att använda webbplatser eller onlinetjänster.

Överbelastningsattacker orsakar störningar under tiden som de pågår, men störningarna är tillfälliga och när attacken är över fungerar webbplatsen som vanligt igen.