It-störningar och informationssäkerhet

Både samhället i stort och du som enskild medborgare är i dag beroende av fungerande data- och telekommunikation. Den tekniska utvecklingen med fler IT-beroende tjänster och uppkopplade prylar innebär också nya sårbarheter. Här kan du läsa mer om hur du kan förbättra din egen informationssäkerhet.

I dag är verksamheter i hela samhället beroende av it-baserade informationssystem. Detta gäller allt från kreditkortsbetalningar till trafikövervakning och patientjournaler. Samhällsviktiga funktioner som el- och vattenförsörjning är allt mer beroende av att kommunikation inom tele- och dataområdet fungerar. Med de senaste decenniernas snabba tekniska utveckling följer också sårbarheter om exempelvis nätförbindelsen bryts eller en programvara slutar fungera.

Informationen kommer från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Post- och telestyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, DinSäkerhet.se och CERT-se.

Uppdaterades
Taggar för denna sida: