IT-störningar och informationssäkerhet

Både samhället och du som enskild invånare är beroende av att data- och telekommunikation fungerar. Den tekniska utvecklingen med fler IT-beroende tjänster och uppkopplade prylar innebär också nya sårbarheter.
Uppdaterades

I dag är verksamheter i hela samhället beroende av IT-baserade informationssystem. Det gäller allt från kreditkortsbetalningar till trafikövervakning, patientjournaler och samhällsviktiga funktioner som el- och vattenförsörjning.

Den tekniska utvecklingen innebär också att vi är mer sårbara vid dataintrång och spridning av skadlig kod, eller om exempelvis nätförbindelsen bryts eller en programvara slutar fungera.

Förbättra din egen informationssäkerhet

Det är svårt att som privatperson förhindra att störningar eller angrepp drabbar IT-tjänster som du använder. Däremot finns det saker du kan tänka på när det gäller din egen informationssäkerhet. Ditt eget beteende spelar roll.

Nätfiske och skadlig kod

Nätfiske (phishing) är i dag den vanligaste metoden för bedragare att komma åt lösenord eller bank- och kortuppgifter.

Nätfiske innebär att bedragaren via ett mejl eller sms försöker få dig att fylla i känsliga uppgifter. Meddelandet kan se ut att komma från din bank eller innehålla någon form av erbjudande. Mejlet kan även innehålla skadlig kod som ger angriparen tillgång till din dator och möjlighet att komma över känslig information.

Skydda dina lösenord

Att använda säkra lösenord och skydda dem väl är avgörande för att hindra obehöriga från att få tillgång till din information och dina användarkonton.

Säkra din e-legitimation

Allt fler använder e-legitimation för att identifiera sig när man betalar räkningar eller använder andra tjänster på nätet. En e-legitimation är jämförbar med ett pass eller id-kort och bör hanteras och skyddas på samma sätt.

Om du utsatts för bedrägeri eller it-brott

Kontakta polisen om du utsatts för bedrägeri eller annat it-brott.

Källor: Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Post- och telestyrelsen (PTS), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Cert-SE.