Kärntekniska olyckor

En stor kärnkraftsolycka kan få allvarliga konsekvenser för både människa och miljö.
Uppdaterades
Oskarshamns kärnkraftverk.

På ett kärnkraftverk kommer säkerheten alltid först. Alla kärntekniska anläggningar skyddas extra noga mot olika angrepp och sabotage som skulle kunna leda till en olycka. Man vill också undvika stölder av kärnämnen och kärnavfall.

I Sverige finns kärnkraftverken i:

  • Forsmark, Uppsala län
  • Oskarshamn, Kalmar län
  • Ringhals, Hallands län.

Kärnkraftverket Barsebäck i Skåne stängdes slutligt 2005. Totalt finns ungefär 400 kärnreaktorer i drift i världen. Dessutom finns många ubåtar, ytfartyg och satelliter med kärnreaktorer ombord.