Klimatförändringar

Jordens och Sveriges klimat blir allt varmare. Det ökar risken för extremväder, naturolyckor och andra störningar i samhället. Läs om hur samhället förbereder sig och vad du som privatperson kan göra.
Uppdaterades

Medeltemperaturen ökar

Sedan slutet av 1800-talet har medeltemperaturen i världen ökat med drygt en grad. Detta anses av forskarna vara en stor och snabb höjning. Mätningarna visar också att temperaturökningen har gått snabbare de senaste 50 åren. På vissa håll i världen har temperaturen ökat betydligt mer än en grad och på andra håll mindre.

I Sverige har temperaturökningen varit större än på många andra platser på jorden. Det har bland annat inneburit mer årsnederbörd och dessutom mindre snö och is under vintern. Växtsäsongen har förlängts och perioder med värme har blivit fler och mer intensiva. 

Läs mer

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI, har tagit fram en rapport om klimatförändringen i Sverige 1860-2021

Lär dig mer om framtidens klimat med hjälp av SMHI:s klimatscenariotjänst.  

Klimatförändringarna orsakas av människan

FN:s klimatpanel IPCC har slagit fast att det är vi människor som ligger bakom de snabba klimatförändringarna vi nu ser. Den främsta orsaken är utsläpp av koldioxid från olja, kol, gas och andra fossila energikällor eftersom detta driver på växthuseffekten. Avverkning av skog och hur vi använder marken kan också ha negativ påverkan på klimatet.

Läs mer

På SMHI:s webbplats finns huvudslutsatserna från IPCC:s senaste rapport översatta till svenska

Läs rapporten i sin helhet (engelska).

Riskerna i samhället ökar

Det går inte att med säkerhet slå fast att en enskild extrem väderhändelse vi ser i dag i Sverige eller någon annanstans i världen beror på klimatförändringar. Däremot visar forskarnas beräkningar att risken för värmeböljor, torka, kraftig nederbörd och flera andra typer av extremväder ökar i ett varmare klimat – något som i sin tur kan leda till exempelvis fler skogsbränder och översvämningar. Vissa extremväderhändelser som inträffat under senare år har bedömts varit mycket osannolika om det inte varit för klimatuppvärmningen. 

Extremhändelserna kan även påverka tillgången på livsmedel och dricksvatten samt öka risken för sjukdomar och smittor 

Källor till denna sida: Naturvårdsverket, SMHI och MSB

Sveriges klimatmål

2017 beslutade Sveriges riksdag om ett klimatpolitiskt ramverk. Det består av klimatmål, en klimatlag och ett klimatpolitiskt råd.

Så anpassas Sverige till ett varmare klimat

Anpassningen sker på olika nivåer och inom många olika områden.

Vad kan du göra?

Tips och råd på vad du som privatperson kan göra när klimatet förändras.