Översvämning

Översvämningar kan uppstå av en rad orsaker, till exempel snösmältning eller stora nederbördsmängder. Det är ofta svårt att förutspå exakt var ett skyfall kommer slå ner. Så här förbereder du dig för översvämningar.
Uppdaterades
Översvämning i Strömsund, Jämtland.

Översvämningar kan påverka byggnader och trafik, men också utgöra en fara för människors hälsa. 

Vid översvämnningar kan räddningstjänsten behöva prioritera liv, hälsa och samhällsviktig verksamhet. Det är alltså inte säkert att du får hjälp om till exempel din källare översvämmas. Du kan få tips av din kommunala räddningstjänst om hur du skyddar dig och ditt hus.

Checklista vid risk för översvämning

Före

 • Kolla vad din hemförsäkring säger om skador orsakade av översvämning.
 • Gör en utrymningsplan och fundera på vad du behöver ta med dig och vart du skulle ta vägen.
 • Håll kontakten med grannarna. Ni kan behöva hjälpa varandra.
 • Placera bilen på en hög plats.
 • Täta källarfönster och ventilationsöppningar.
 • Bygg en tillfällig barriär av sand eller jord – den kan stoppa en mindre översvämning.
 • Flytta möbler och elektriska apparater högre upp i huset eller ställ dem på någon form av förhöjning.
 • Ta bilder på rummen i huset för att kunna visa försäkringsbolaget vid behov.
 • Följ nyhetsrapporteringen i medierna.
 • Ha mobiltelefonen fulladdad.
 • Täpp igen golvbrunnar och toalettstolar med sandpåsar eller liknande. Om avloppsledningarna blir översvämmade kan vatten komma upp den vägen.
 • Stäng av strömmen med huvudströmbrytaren.

Under

 • Undvik att gå eller köra bil genom översvämmade områden. Det kan räcka med en halvmeter strömmande vatten för att dra omkull dig eller få bilen att driva iväg. 
 •  Stanna kvar på ett högt ställe där du kan bli hämtad av räddningspersonal om du inte kan lämna din plats på grund av översvämningen.
 • Vid en nödsituation - ring 112!

Efter 

 • Kontakta ditt försäkringsbolag så fort som möjligt.
 • Gör en förteckning över skadorna och dokumentera allt noga genom att fotografera och filma.
 • Be en elektriker kontrollera att det är säkert att slå på strömmen om du har haft vatten i bostaden.
 • Dricksvattnet kan förorenas av bakterier vid en översvämning. Säkerstältt därför med din kommun att kranvattnet är drickbart. Om du har egen brunn för dricksvatten bör du bedöma om vattnet är påverkat. Är du osäker kan du lämna in ett vattenprov för analys. Mer information om dricksvattnet på Livsmedelsverket.se
 • Du kan vanligtvis bedöma om vattnet är påverkat genom att titta, lukta och smaka på vattnet. Om du misstänker att något är fel på vattnet ska du koka det innan du använder det till mat och dryck.

 • Vädra ut fukten genom att öppna fönster och dörrar.

Obs! I områden med reglerade älvar ska kommunen ha information om vad som gäller om ett dammbrott sker. Information om dammhaverier.

Källa: Halmstads kommun