Ras och skred

Ras och skred kan påverka dig som har eget hus men också din framkomlighet.
Uppdaterades
Avstängd väg i fjällmiljö med ett stenblock som har rasat i bakgrunden.

Ras och skred kan påverka både vägtrafik, tågtrafik och byggnader.

Ta reda på hur stabil marken är där du bor eller bygger. Bor du nära en slänt mot ett vattendrag finns det vissa saker att tänka på.

Din kommuns tekniska kontor kan svara på frågor om hur stabil marken är där du bor. Kommunen ska känna till var riskerna för ras och skred är så pass stora att förebyggande åtgärder måste sättas in. Dessa risker tar kommunen också hänsyn till när bostäder planeras och byggs.

Att bo nära en slänt mot ett vattendrag

Tänk på följande: 

  • Var uppmärksam på förändringar i slänten. Det kan till exempel handla om träd som börjar luta eller jordstycken som börjar glida.
  • Undvik att tippa ned trädgårdsavfall i slänten – det kan öka belastningen och kväva växtligheten som håller jorden på plats. Även snöhögar som tippas i slänten kan öka belastningen och smältvattnet kan nöta ner jorden.
  • Se till att marken runt ett vattenutlopp i en slänt skyddas med grus. Annars kan vattnet gräva ut och spola bort jorden.
  • Undvik att belasta slänten med tunga föremål som parkerade bilar, schaktmassor och vedhögar – det minskar risken för ras och skred. 

MSB om hur du skyddar dig mot ras och skred

Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.