Ras och skred

Ta reda på hur stabil marken är där du bor eller bygger. Bor du nära en slänt mot ett vattendrag finns det vissa saker att tänka på.
Uppdaterades
Så här kan det se ut efter en översvämning.

Din kommuns tekniska kontor kan svara på frågor om hur stabil marken är där du bor. Kommunen ska känna till var riskerna för ras och skred är så pass stora att förebyggande åtgärder måste sättas in. Dessa risker tar kommunen också hänsyn till när bostäder planeras och byggs.

Att tänka på om du bor nära en slänt mot ett vattendrag:

  • Var uppmärksam på förändringar i slänten. Det kan till exempel handla om träd som börjar luta eller jordstycken som börjar glida.
  • Undvik att tippa ned trädgårdsavfall i slänten – det kan öka belastningen och kväva växtligheten som håller jorden på plats. Även snöhögar som tippas i slänten kan öka belastningen och smältvattnet kan nöta ner jorden.
  • Vatten som leds till en slänt kan gräva ut och spola bort jorden. Därför bör marken runt ledningens utlopp skyddas med grus.
  • Undvik att belasta slänten med tunga föremål som parkerade bilar, schaktmassor och vedhögar – det minskar risken för ras och skred. 

Källa: Din Säkerhet