Vinteroväder

Normalt orsakar snöfall inga större problem för samhället. Men stora mängder snö på kort tid kan leda till problem, särskilt om det blåser.
Uppdaterades

Snökanoner och snödrev

Snökanoner är ett väderfenomen som ger mycket stora snömängder på väldigt kort tid. Det uppstår när kall luft från öst kommer ut över Östersjön när havet fortfarande är relativt varmt. Temperaturskillnaden får stora mängder vatten att avdunsta och bilda moln, som nästan omedelbart ger ifrån sig snöfall. När snöbyarna träffar svenska kusten förstärks de ytterligare och snön kan vräka ner. Väderfenomenet har fått sitt namn av att det på satellitbilder ser ut som att det står en stor snökanon ute på havet och sprutar in snö över land.

Snökanoner är vanligast längs Svealands Östersjökust och kan medföra mycket stora snömängder. I december 1998 kom det till exempel 1,5 meter snö i och kring Gävle.

Snödrev innebär att stark vind driver ut snö på vägen. Både snökanoner och snödrev innebär nedsatt sikt och kan ge stora trafiksvårigheter. Trafikverket har aktuell trafikinformation.

Isstormar

Isstormar är stora mängder underkylt regn som bildar ett tjockt islager. Sådant regn kan bildas när ett lager med varm luft ligger över ett tunnare lager kall luft närmast marken. Det innebär att regndroppar inte hinner frysa till is utan når marken som underkylt regn. Då bildas ett islager på bland annat vägbanor, med blixthalka som följd.

Isstormar kan leda till transportstörningar, elstörningar, teleavbrott och risk för takras. Trots namnet blåser det sällan under en isstorm.

Informationen kommer från SMHI