Så förbereder du dig

När det väntas oväder vintertid är det viktigt att du följer väderprognoserna innan du ger dig ut i trafiken eller upp på fjället.
Uppdaterades
Det är viktigt att följa väderprognoserna innan du ger dig ut på vägarna.

I trafiken

Vägtrafiken kan drabbas hårt vid vinteroväder som till exempel halka och dålig sikt. Därför är det viktigt att följa väderprognoserna och Trafikverkets trafikinformation innan du ger dig ut på vägarna. 

På fjället

Följ SMHI:s väderprognoser och Naturvårdsverkets lavinprognoser noggrant om du ska ge dig ut på fjället, då vädret där kan växla snabbt. 

En fjällväderprognos är ingen garanti för hur vädret verkligen blir så det kan skilja mycket mellan två närliggande platser. Ute på tur måste du vara beredd på snabba väderomslag. SMHI gör prognoser för fjällen och kan även utfärda vädervarningar vid besvärligt väder.

På fjället utfärdas vädervarningar för

  • vind på kalfjället
  • vind i lågterräng
  • vind i kombination med snöfall i lågterräng.

SMHI utfärdar tre nivåer av varningar. Så här bör du tänka kring varningarna:  

  • Gul varning – ställ in fjällturen om du inte är ordentligt fjällvan. 
  • Orange varning – du avråds starkt från att ge dig ut på fjället. 
  • Röd varning – det är förenat med livsfara att vistas på fjället. 

SMHI lägger ut minst två fjällväderprognoser per dygn – morgon och eftermiddag. Enskilda prognoser görs för de olika fjällområdena. I Sveriges Radio P1 sänds en väderprognos med information om fjällvädret vid flera tillfällen varje dag.

Lavinfara

Risken för laviner kan öka kraftigt på bara några timmar. Om du hamnar i en lavin utan skyddsutrustning är chanserna att överleva små.

Under vintertid sammanställer Naturvårdsverket varje dag risken för laviner på sajten Lavinprognoser. Information om lavinfaran i svenska fjällen finns också hos Fjällsäkerhetsrådet och på Snörapporten, som görs av Svenska Skidanläggningars Organisation, SLAO.

Bedömningen av lavinfara gäller enbart sluttningar som ligger i anslutning till öppna liftar i liftsystemet. På andra ställen kan lavinfaran vara betydligt större.

Väderfaktorer som ökar risken för laviner är kraftigt snöfall, vind som ger snödrift och snabb temperaturstegring upp till nära noll grader.

Använd säkerhetsutrustning

Det går inte att åka ifrån en lavin. Råkar du ut för en lavin ska du försöka åka ut åt kanterna och upp på en bergsrygg eller liknande. Om du hamnar i en lavin utan säkerhetsutrustning och träning är chanserna att överleva små; det tar lång tid att hitta en person under snön.
Åker du skidor i ett område med risk för laviner bör du utrusta dig med lavinsändare och spade. Åk en och en, så att inte hela gruppen riskerar att råka ut för en olycka. Åk aldrig ensam.

Informationen kommer från SMHI, Socialstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Naturvårdsverket, Fjällsäkerhetsrådet, Svenska liftanläggningars organisation (SLAO), Polisen och Fjällräddningen.