Strömavbrott

Samhället är beroende av elektricitet. Här kan du läsa om varför strömavbrott uppstår, hur samhället påverkas och vad du själv kan göra om du råkar ut för ett elavbrott.
Uppdaterades
Om du använder elburen värme eller fjärrvärme kan temperaturen sjunka i din bostad vid ett längre strömavbrott.

Myndigheter och elnätsföretag arbetar för att elnätet ska bli så driftsäkert som möjligt. Omfattande elavbrott förekommer sällan, mindre avbrott uppstår då och då. När ett strömavbrott inträffar är det viktigt att du är väl förberedd för att hantera detta.

Konsekvenser av strömavbrott

Det svenska elsystemet är driftsäkert, men ändå sårbart för olyckor, sabotage, tekniska fel och extremt väder. Utan el slutar vattenförsörjning och avlopp att fungera. Även system för tele- och datakommunikation påverkas. Det kan leda till att det till exempel inte går att ta ut pengar i uttagsautomater eller använda mobiltelefon eller dator.

Orsaker 

Elavbrott är vanliga och kan inträffa året om. De flesta elavbrotten orsakas av extremt väder, till exempel storm, åska eller kraftigt snöfall.

Elavbrott kan också orsakas av tekniska fel i exempelvis ett ställverk eller effektbrist. Det innebär att elen inte räcker till, exempelvis under mycket kalla vinterdagar när elförbrukningen är hög. Svenska kraftnät kan då beordra elnätsföretagen att koppla från elanvändare.

Terrorism, sabotage och vandalism kan också rikta sig mot elförsörjningen. Angrepp på kraftledningsnätet kan leda till stora störningar och avbrott i elförsörjningen.

Informationen kommer från Energimyndigheten, EON, Vattenfall, Fortum, Civilförsvarsförbundet, Kraftringen energi, Tekniska verken och Energiföretagen Sverige.