Strömavbrott

Samhället är beroende av elektricitet. Här kan du läsa om varför strömavbrott uppstår, hur samhället påverkas och vad du själv kan göra om du råkar ut för ett elavbrott.
Uppdaterades
Elledning i snö.

Orsaker till strömavbrott

Elavbrott är vanliga och kan inträffa året om. De flesta elavbrott orsakas av extremt väder, till exempel storm, åska eller kraftigt snöfall.

Elavbrott kan också orsakas av tekniska fel i exempelvis ett ställverk, eller effektbrist. Det innebär att elen inte räcker till, exempelvis under mycket kalla vinterdagar när elförbrukningen är hög. Svenska kraftnät kan då beordra elnätsföretagen att koppla från elanvändare.

Terrorism, sabotage och vandalism kan också rikta sig mot elförsörjningen. Angrepp på kraftledningsnätet kan leda till stora störningar och avbrott i elförsörjningen.

Det svenska elsystemet är driftsäkert, men ändå sårbart. Omfattande elavbrott förekommer sällan, mindre avbrott uppstår då och då. 

Konsekvenser av strömavbrott

Utan el slutar vattenförsörjning och avlopp att fungera. Även system för tele- och datakommunikation påverkas. Det kan till exempel leda till att det inte går att ta ut pengar i uttagsautomater, eller att använda mobiltelefon eller dator.

Myndigheter och elnätsföretag arbetar för att elnätet ska bli så driftsäkert som möjligt. När ett strömavbrott inträffar är det viktigt att du är väl förberedd för att hantera detta.

Källor: Energimyndigheten, EON, Vattenfall, Fortum, Civilförsvarsförbundet, Kraftringen energi, Tekniska verken, Energiföretagen Sverige.