Transportstörningar

Utan vägar och transporter skulle vi inte komma till jobbet, butiker skulle vara utan varor och sjuka skulle inte komma till sjukhus.
Uppdaterades

Varje dag färdas miljoner människor i landet till sjöss, på väg, med flyg eller på järnväg. Att transportsystemen fungerar är oerhört viktigt för vår överlevnad. Nästan ingen kommun i Sverige klarar sig utan leveranser utifrån.

En större olycka med flyg, båt, bil eller tåg kan få omfattande konsekvenser för människor, miljön och samhället.

På de här sidorna kan du läsa mer om störningar i transportsystemet, samhällets beredskap och hur du själv kan förbereda dig och minska riskerna.