Benbrott och andra frakturer

Brott på skelettet, frakturer, uppstår oftast om någon ramlar eller krockar. Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du har ramlat, har ont och inte kan använda armen eller stödja på benet eller foten.
Uppdaterades

Benbrott uppstår ofta när en person halkar och när foten som hamnar under kroppen vrids. Om den som faller samtidigt tar stöd med handen kan kroppens tyngd även bryta handleden eller armen.

En fraktur kan vara öppen eller sluten. Vid öppna frakturer går huden sönder och benet kan sticka ut. Vid slutna frakturer finns det risk för inre blödningar.

Symtom på en fraktur

 • Smärta och svullnad.
 • Onormal rörlighet och felaktig position.
 • Yttre blödning vid öppna frakturer. Vid slutna frakturer kan en inre blödning ge upphov till svullnad.
 • Vid lårbensbrott är den skadade kroppsdelen kortare än den friska, vänd utåt och går inte att röra.

Första hjälpen vid en fraktur

Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du har ramlat, har ont och inte kan använda armen eller stödja på benet eller foten. Sök vård på en akutmottagning om det är stängt.

 • Larma 112 om frakturen är öppen så att skelettet har gått genom huden.
 • Stoppa den yttre blödningen vid en öppen fraktur.
 • Håll den skadade personen varm.
 • För att lindra smärtan är det bra om den skadade kroppsdelen hålls stilla. Undvik att stödja på benet eller använda armen.
 • Felställningar ska inte korrigeras under några som helst omständigheter.
 • Om du måste flytta den skadade eller om det tar lång tid för hjälpen att komma, kan du använda den andra foten eller handen för att stödja den skadade kroppsdelen. Det går också bra att använda något annat provisoriskt redskap, till exempel en bräda eller en käpp. I sådana fall ska stödet fördelas på båda sidor om frakturen över en frisk led.
 • Om den skadade inte är vaken, men andas normalt, placera personen i stabilt sidoläge för att säkra andningen.
 • Om du misstänker en fraktur i ryggraden ska du flytta den skadade endast om det är nödvändigt för att rädda personens liv.

1177.se om skador på armar och ben

Källa: 1177 och HLR-rådet.